Zbog izostanka cjelovite reforme sustava vrednovanja plaća u državnoj službi, bez pratećih uredbi i drugih propisa koji ga do kraja uređuju, predložene izmjene Zakona o državnim službenicima mogle bi dovesti do pravne praznine i nereguliranosti klasifikacije radnih mjesta u državnoj upravi te ocjenjivanja i nagrađivanja službenika i namještenika. Pučka pravobraniteljica stoga je u e-Savjetovanju dala mišljenje na Prijedlog zakona koje je samo djelomično uvaženo, a Odboru za Ustav, poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora dostavila je i druge prijedloge za njegovo poboljšanje.

Između ostalog, predložila je da zadrži postojeća obveza objave plana prijma u državnu službu, ne samo u Narodnim novinama i na web stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, već i u jednom dnevnom listu koji se prodaje na cijelom području Republike Hrvatske. Takvo rješenje postoji i danas, a njegovo ukidanje umanjilo bi transparentnost prijma i dostupnost državne službe građanima.

Također, predložila je da se preciznije definiraju slučajevi u kojima je dozvoljen prijam u državnu službu na određeno vrijeme u trajanju duljem od godinu dana, kako bi se onemogućilo takvo zapošljavanje u i za obavljanje onih poslova koji, u suštini, predstavljaju redovite poslove pojedinog tijela državne uprave te da se, radi održavanja reda u sustavu zapošljavanja i očuvanja digniteta državne službe, Odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade RH, stavi van snage.

Osim toga, trebalo bi zadržati rješenje prema kojem osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa polažu državni stručni ispit nakon što im istekne stručno osposobljavanje. Konačni prijedlog zakona bi ih obvezao na polaganje u posljednja dva mjeseca stručnog osposobljavanja, čime bi dospjeli u nejednak položaj u odnosu na pripravnike koji taj ispit mogu polagati tek nakon što završe pripravnički staž.

Cjelovito mišljenje dostavljeno Odboru za Ustav, poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora možete preuzeti na poveznici ispod teksta.