U 2013. godini, prilikom rasprave o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi, ukazali smo Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora na neprimjerena zakonska rješenja i nepravilnosti u radu nadležnih tijela koja rješavaju o zahtjevima korisnika stambenog zbrinjavanja, kao i vlasnika čija je imovina bila predmetom privremenog preuzimanja kako na područjima posebne državne skrbi, tako i izvan njih. U Izvješću za 2012. godinu, preporučili smo da se cijeli sustav propisa o stambenom zbrinjavanju uredi jednim propisom za sve podnositelje, bez obzira radi li se o područjima posebne državne skrbi ili ne, što je ovim Prijedlogom Zakona i učinjeno. Međutim, ukazali smo kako Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi ne udovoljava u potpunosti cilju zbog kojega se pristupilo izradi Zakona, a to je ispunjavanje obveza koje je RH preuzela prigodom zatvaranja Poglavlja 23. i pregovora o pristupanju Europskoj uniji: nastavak rješavanja pitanja povratka izbjeglica, osobito kroz provedbu programa stambenog zbrinjavanja radi povratka izbjeglica i na rješavanje preostalih slučajeva neovlaštenih ulaganja privremenih korisnika.