Po pozivu Ministarstva rada i mirovinskog sustava sudjelovali smo i u pripremi materijala i stajališta RH vezano uz prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća za socijalna pitanja o mjerama za olakšavanje korištenja prava radnika u kontekstu slobode kretanja radnika. Budući da Direktiva smjera zaštiti radnika iz država članica Europske unije i njihovih obitelji od diskriminacije po osnovi državljanstva u području rada i zapošljavanja, ali i drugim predloženim područjima, a pogotovo kada je u pitanju socijalno osiguranje, stanovanje, obrazovanje odnosno pristup profesionalnom i stručnom osposobljavanju i usavršavanju te prekvalifikacijama i kada se radi o djelovanju odnosno članstvu u sindikatima podržavamo njeno donošenje.

Kako su ovo područja na kojima se prema nacionalnom antidiskiminacijskom zakonodavstvu već predviđa zaštita od diskriminacije po drugim osnovama, crpeći iskustva iz našeg rada kao središnjeg tijela nadležnog za suzbijanje diskriminacije te s obzirom na postojeće propise, Ministarstvu smo uputili stajališta oko otvorenih pitanja. Posebno smo se osvrnuli na strukturu tijela koje bi obavljalo zadaće propisane Direktivom (bilo da se radi o proširenju nadležnosti već postojećeg tijela ili pak o osnivanju novoga tijela) i potrebu pojašnjenja razine pravne pomoći koju bi pružalo, posebice pritom ukazujući na nužnost predviđanja i osiguravanja financijskih sredstava za njegovo djelovanje.