Pučkom pravobranitelju možete se obratiti ako smatrate da ste diskriminirani, no možete i podnijeti tužbu nadležnom sudu radi utvrđivanja diskriminacije i naknade štete.

Važno: pučki je pravobranitelj nadležan postupati po pritužbama od 1. siječnja 2009., dakle, pritužba se treba odnositi na događaje koji su uslijedili nakon 1. siječnja 2009. godine.

Ukoliko se prije pokretanja postupka obratite pučkom pravobranitelju i prijavite diskriminaciju pružit će Vam se potrebne obavijesti o  pravima i obvezama te mogućnostima sudske i druge zaštite, Vaša će se prijava diskriminacije ispitati te će pučki pravobranitelj poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za otklanjanje diskriminacije. Uz pristanak stranaka, u ovim slučajevima pučki pravobranitelj ima ovlasti provoditi postupak mirenja uz mogućnost sklapanja izvansudske nagodbe.

Ukoliko ste već pokrenuli sudski postupak, pučki pravobranitelj neće moći postupati po Vašoj prijavi diskriminacije, već se  eventualno u određenim slučajevima moći uključiti u spor kao umješač na Vašoj strani.

PRIJAVA DISKRIMINACIJE PUČKOM PRAVOBRANITELJU

Prije podnošenja prijave diskriminacije predlažemo pročitati Što je diskriminacija? na našim stranicama.

Iako prijavu diskriminacije nije obvezatno podnositi na ovom formularu, predlažemo njegovo korištenje kako biste bili sigurni da ste u prijavi naveli sve što je potrebno kako bismo po njoj mogli postupati.

→ Preuzmite formular

Prijave se šalju na adresu:

PUČKI PRAVOBRANITELJ
10 000 Zagreb

Trg hrvatskih velikana 6
– telefon :  01/485-1855 
– fax      :  01/6431- 628
– e-mail :  info@ombudsman.hr

Ukoliko ne koristite priloženi formular,  osnovni podaci koje je potrebno navesti u prijavi diskriminacije su:

– vaše ime, prezime i adresa, po mogućnosti i telefon

(pučki pravobranitelj može ocijeniti potrebnim postupati i  po anonimnim prijavama, no naravno – nećemo Vam moći odgovoriti; ukoliko ne želite da tijelo/osoba na koju se odnosi prijava sazna Vaš identitet molimo to posebno navedite te ćemo Vaš identitet zaštititi)

– naziv tijela na koje se odnosi prijava diskriminacije,

– ukoliko se predmet već vodi – oznaka predmeta koji se vodi pred nadležnim tijelom,

– opis diskriminacije:

1) navesti diskriminacijsku osnovu po kojoj smatrate da ste diskriminirani (npr. na osnovu dobi, etničke pripadnosti i sl.)

2) opisati diskriminatorno postupanje o kojem je riječ (npr. vrijeđanje na radnom mjestu, uz navođenje detalja i eventualnih svjedoka)

Korisno je uz prijavu priložiti kopije akata i ostalih relevantnih dokumenata.