Problemi radnika i nezaposlenih osoba jedan su od najčešćih razloga obraćanja građana pučkoj pravobraniteljici Lori Vidović, a u 2017. među najbrojnijima su bile pritužbe na korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja. Tako je, između ostalih, cijeli niz pritužbi govorio o problematičnom postupanju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prema osobama koje koriste poticaje za samozapošljavanje.

Točnije, riječ je o problemima s obvezom povrata poticaja zbog navodnog kršenja ugovornih obveza, no u tim konkretnim slučajevima je postupanje pravobraniteljice ograničeno. Naime, riječ je o pravima i obvezama iz ugovora sklopljenog s HZZ-om, koja nisu regulirana Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, već su predmetom samog ugovora. Kako se sporovi oko tumačenja i izvršenja ugovora rješavaju ili sporazumno ili u sudskom postupku, postupanje bi značilo preuzimanje uloge suda ili uloge pravnog zastupnika, za što pravobraniteljica nema ovlasti.

No, zato je, upravo na temelju informacija dobivenih od građana, u Izvješću za 2017. godinu upozorila javnost i nadležna tijela na ovaj sustavan problem, ali i predložila konkretne mjere za njegovo sprečavanje. Tako je HZZ-u dala dvije preporuke, da pravovremeno vrše kontrolu izvršenja ugovornih obveza u ovim situacijama i pružaju odgovarajuću savjetodavnu podršku osobama uključenima u mjere, kao i da aktivnosti vezane uz eventualni raskid ugovora i povrat isplaćenih sredstava provode na ažuran i primjeren način. Ove preporuke, prema najavi Vlade u mišljenju na Izvješće, trebale bi biti i provedene, što će pravobraniteljica nastaviti pratiti.