Osobe narušenog zdravlja, s invaliditetom ili trudnice nisu bili u jednakom položaju tijekom višesatog polaganja pravosudnog ispita, što će biti ispravljeno izmjenama Pravilnika koje su u tijeku

Polaganje pravosudnog ispita važan je korak u karijerama pravnika, a njegovim reguliranjem se željelo osigurati iste uvjete za sve i time spriječiti moguće nepravilnosti ili prevare. No, kandidati formalno nisu imali pravo izaći iz prostorije tijekom tog višesatnog postupka, ako su imali potrebu, primjerice, otići na toalet, uzeti lijek ili slično, što je otvaralo prostor za diskriminaciju osoba različitih zdravstvenih stanja.

Izlazak dozvoljen, ali samo jednom

Pravilnik o polaganju pravosudnog ispita predviđa mogućnost izlaska iz prostorije tijekom izrade pisane radnje, primjerice, zbog odlaska u toalet, ali samo jednom i u točno definirano vrijeme. No, nije bilo navedeno što u slučaju da osoba narušenog zdravstvenog stanja, ona s invaliditetom ili pak trudnica, opravdano moraju izaći i nekoliko puta. Time su bili neizravno stavljeni u nejednak položaj temeljem svog zdravstvenog stanja ili spola.

Odluka ovisila o pojedincu

U praksi se tolerirao i veći broj izlazaka iz prostorije, u slučaju opravdanog razloga ili izvanrednih okolnosti, ali je o tome odlučivao službenik koji nadzire provođenje ispita. No, ova praksa bila je netransparentna i otvarala prostor nejednakom postupanju pa smo Ministarstvu pravosuđa i uprave preporučili da radi pravne sigurnosti kandidata i sprečavanja diskriminacije, to normativno regulira.

Pravilnik će definirati iznimke

Pravna praznina uskoro će biti popunjena, nakon što je Ministarstvo pravosuđa i uprave pokrenulo izmjene Pravilnika. Tako će biti definirano kako su moguće iznimke vezane uz izlazak iz prostorije, iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga pa osobe narušenog zdravlja ili s invaliditetom te trudnice više neće biti u nepovoljnijem položaju tijekom polaganja pravosudnog ispita.