Ususret izborima za Europski parlament, Europska mreža tijela za jednakost (EQUINET) objavila je 20.3.2019. Preporuku za suzbijanje diskriminacije i govora mržnje u predizbornim kampanjama diljem Europe, za ove, ali i sve buduće izbore.

 

Ured pučke pravobraniteljice, kao član EQUINET-a te kao središnje tijelo nadležno za suzbijanje diskriminacije u RH, pozdravlja donošenje navedene Preporuke te naglašava važnost odgovornog komuniciranja od strane svih sudionika javne rasprave, a posebice u predizbornim kampanjama.

Ove godine građane Republike Hrvatske očekuju čak tri izborna procesa – izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne odnosno područne samouprave 05. svibnja, izbori za Europski parlament 26. svibnja te, krajem godine, predsjednički izbori. Kako su sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske, važno je da se svi sudionici izbornog procesa, uključujući izborne kandidate, dužnosnike i medije, aktivno uključe u promicanje ustavnih vrijednosti, kao i vrijednosti koje je Republika Hrvatska usvojila prema europskim standardima ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije.

Preporuke EQUINET-a naglašavaju kako su načela nediskriminacije i jednakosti minimalni standardi koji se moraju poštivati, posebice za vrijeme predizbornih kampanja kada politički govor često postane oštriji, a ponekad prelazi i granice odgovornog i uvažavajućeg diskursa. Dok je sloboda izražavanja svakako jedan od najvažnijih postulata demokratskog procesa, valja podsjetiti da ona nije apsolutna te naglasiti da su svi oblici izražavanja koji šire, potiču, promiču i opravdavaju mržnju temeljenu na nesnošljivosti neprihvatljivi u javnom diskursu, ali i kažnjivi po hrvatskim zakonima. Navedeno se odnosi i na kaznena djela koja su počinjena putem društvenih mreža, kao što su Facebook, YouTube, Twitter, i druge.

Političke stranke i kandidati, kao i svi sudionici javnih rasprava, trebali bi se suzdržavati u svojim programima i kampanjama od korištenja diskriminatornoga jezika ili govora mržnje, izbjegavajući i ne podržavajući ideje i teorije o superiornosti jedne skupine na osnovi rase, etničkoga podrijetla, vjere, roda, dobi, spolne orijentacije, rodnog identiteta, invaliditeta, drugih zaštićenih karakteristika ili njihovih kombinacija, posebice stoga što se u zaštiti i uvažavanju manjina najjasnije očituje poštivanje demokratskog procesa i europskih vrednota.

Važna je i uloga medija koji imaju jedinstvenu i odgovornu poziciju zbog obraćanja široj javnosti stoga je osobito važno da izvještavanju pristupe pravično i odgovorno, ali i da svoje izvještaje o osjetljivim temama poprate odgovarajućim obrazloženjem i s kritičkim osvrtom na kontekst. Medijski prostor posvećen predizbornim kampanjama ne smije biti prostor posvećen širenju i poticanju diskriminirajućeg govora i daljnjoj stigmatizaciji zaštićenih skupina.

Pučka pravobraniteljica će EQUINET-ovu Preporuku, uz poziv na pridržavanje visokih standarda političkog dijaloga u skladu s Ustavnim i europskim vrijednostima, uputiti svim sudionicima predizborne kampanje, a ista je dostupna u originalu te u verziji na hrvatskom jeziku na poveznici ispod ovog teksta.

EQUINET kao mreža 49 institucija i organizacija za suzbijanje diskriminacije iz 36 europskih zemalja, u svom članstvu ima i ured pučke pravobraniteljice te urede pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, pri čemu je ured pučke pravobraniteljice član EQUINET-a od 1.1.2009., od kada je postao središnje tijelo nadležno za suzbijanje diskriminacije u RH, a Izvršnim odborom EQUINET-a predsjedava Tena Šimonović Einwalter, zamjenica pučke pravobraniteljice.

Equinet preporuke ENG
Equinet preporuke HR