Zainteresiranim predstavnicima civilnog sektora koji se bave zaštitom okoliša i prirode 25. svibnja 2022. održali smo online predstavljanje godišnjeg izvješća pučke pravobraniteljice, s naglaskom upravo na područje Pravo na zdrav život i zdrav okoliš.

Predstavljajući izvješće, zamjenica pučke pravobraniteljice Dijana Kesonja naglasila je da osim analize i ocjene stanja zaštite ljudskih prava i sloboda u Republici Hrvatskoj, ono sadrži i analizu i ocjenu situacije vezano za konkretne povrede prava pojedinaca ili društvenih skupina, uključujući i ukupno 156 preporuka usmjerenih na otklanjanje uočenih nedostataka i nepravilnosti.

U području prava na zdrav život i zdrav okoliš postupali smo u 134 novootvorena predmeta, a ispitne postupke vodili smo temeljem pritužbi građana, građanskih inicijativa, okolišnih udruga, tijela državne uprave i na vlastitu inicijativu, uključujući i terenske obilaske onečišćenih lokacija.

Surađivali smo i s nacionalnim i međunarodnim dionicima, posebice u okviru tematskih grupa Europske mreže nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI) i Globalnog saveza nacionalnih institucija za ljudska prava (GANHRI), i to vezano za klimatske promjene i njihov utjecaj na ljudska prava.

Tijekom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću dali smo mišljenja na više dokumenata koji se odnose i na pravo na zdrav život i okoliš i to na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka, Nacrt Strategije upravljanja rizicima od katastrofa do 2030. i Akcijskog plana upravljanja rizicima od katastrofa za razdoblje 2021. do 2024., Nacrt prijedloga Nacionalnog plana razvoja zdravstva za razdoblje 2021. do 2027.g. i Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana razvoja zdravstva od 2021. do 2025. te Izmjene Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022.

Prošle godine porastao je i broj pritužbi na onečišćenje morskog okoliša i priobalja, a uočeni su i problemi vezani za nedovršene postupke sanacije onečišćenih lokacija i crnih točaka nad kojima izostaje sustavni nadzor, zatim ugroženost podzemlja i podzemnih voda nepropisnim odlaganjem svih vrsta otpada u špilje i jame, kao i neadekvatno mjerenje buke, za čije smo rješavanje nadležnim institucijama uputili i četiri preporuke.

Pritužbe građana ukazale su i na postojanje pravne praznine i neujednačene prakse jedinica lokalne samouprave u području zaštite od svjetlosnog onečišćenja, dugotrajnost postupaka do izvršenja rješenja o uklanjanju baznih stanica mobilnih operatera, kao i na nedovoljnu zaštitu zdravlja od zahvata koji onečišćuju okoliš.

Ukazano je i na nedostatno izricanje (privremenih) mjera tijekom sudskih i upravnih postupaka koje bi omogućile prekid onečišćenja i/ili zabranile praksu nepovoljnu po okoliš i/ili prirodu, na što posebno ukazuju okolišne udruge.

Njihovi predstavnici istaknuli su i pozitivan pomak u rješavanju problema u čije smo se rješavanje uključili, ali naglasili i da jedan od ključnih problema i dalje ostaje nedostatak sredstava i mogućnosti podnošenja udružnih tužbi u području zaštite okoliša i prava na zdrav život.

Detaljniju analizu i ocjenu stanja vezano za pravo na zdrav život i zdrav okoliš možete pronaći u Izvješću pučke pravobraniteljice za 2021.