Predstavnica ureda pučke pravobraniteljice sudjelovala je na godišnjoj konferencije o azilu, migracijama i bezdržavljanstvu održanoj 15. i 16. prosinca 2014. godine u Svetom Martinu na Muri, koju je organizirala Agencija UN-a za izbjeglice (UNHCR), Ministarstvo unutarnjih poslova i Hrvatski Crveni križ.

Na konferenciji su sudjelovali predstavnici UNHCR-a, MUP-a, Hrvatskog Crvenog Križa, Ureda Vlade Republike Hrvatske za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Upravnog suda u Zagrebu, Ministarstva socijalne politike i mladih, predstavnici civilnog društva i medija koji se bave pitanjima ljudskih prava i nacionalnih manjina, odvjetnici te brojni drugi akteri uključeni u navedenu problematiku.

Na konferenciji je predstavljen dosadašnji rad i postignuća sudionika na području zaštite tražitelja azila, azilanata, osoba pod supsidijarnom zaštitom, osoba bez državljanstva, migranata i djece bez pratnje. Kao osnovni problem istaknuta je integracija azilanata u društvo iako je sustav azila u Republici Hrvatskoj potpuno usklađen sa EU zakonodavstvom. Također, ukratko su prikazane predstojeće izmjene Zakona o azilu te su predstavljeni planovi za iduću godinu vezano za sustav azila i migracija.

fullsizerender1fullsizerender-2