Dana 27. i 28. studenog 2014. predstavnica NPM-a sudjelovala je na OPCAT forumu održanom u Beogradu, na temu prevencije mučenja i borbe protiv nekažnjivosti. Forum je organiziran u sklopu sastanka Mreže NPM-ova Jugoistočne Europe u suradnji sa OSCE-om i UNHCR-om.

Na forumu su sudjelovali predstavnici NPM-ova Mreže Jugoistočne Europe te predstavnici ostalih europskih NPM-ova (primjerice Češka, Francuska, Poljska), predsjednik SPT-a, potpredsjednik CPT-a, predstavnici Vijeća Europe, predstavnici APT-a, te predstavnici ruskih nevladinih organizacija (sudjelovali su kao promatrači).

Osnovna tema Foruma bila je uloga NPM-a kao preventivnog tijela u odnosu na reaktivno djelovanje pravobranitelja povodom pritužbi te učinkoviti načini borbe protiv nekažnjivosti. Poseban naglasak je stavljen na ulogu NPM-a, CPT-a, SPT-a te ostalih tijela koji se bave sprečavanjem mučenja i na načine suradnje ovih tijela u prevenciji mučenja. Također, raspravljalo se o neovisnost i autonomiji NPM-ova prvenstveno organizacijskoj i financijskoj neovisnosti.

Drugi dan foruma organiziran je rad u četiri radne skupine: (i) postupanje u policiji i imigracijskim centrima; (ii) postupanje u zatvorima; (iii) postupanje u psihijatrijskim ustanovama; (iv) postupanje u ustanovama socijalne skrbi. Nakon radionica izneseni su zaključci.