U Domu za starije i nemoćne osobe Sv. Ana u Zagrebu 05. studenoga 2014. je održana prezentacija rezultata istraživanja pod nazivom „Socio-kulturni i rodni aspekti starenja u Hrvatskoj“. Istraživanje su u domovima za starije i nemoćne osobe Zenta, Lovret (u Splitu), Medvešćak i Sv. Ana (u Zagrebu) proveli znanstvenici Instituta društvenih znanosti „Ivo Pilar“, a rezultati su predstavljeni i samim ispitanicima. Prezentaciji je nazočila i predstavnica Ureda pučke pravobraniteljice koja je predstavila instituciju i njen rad u području zaštite od diskriminacije te zaštite i promicanja prava osoba starije životne dobi.

Istraživanje je provedeno uz podršku Zaklade Adris s ciljem ukazivanja na kulturne, rodne i socijalne aspekte starenja. Sagledavajući problematiku iz kuta korisnika usluga domova za starije i nemoćne, ali i iz perspektive njihovih zaposlenika, dobiveni rezultati istraživanja prikazuju predodžbe i iskustva starosti i starenja u Republici Hrvatskoj.