S ciljem prezentacije rezultata praćenja razine poštivanja ljudskih prava osoba starije životne dobi u dugotrajnoj institucionalnoj skrbi, koje je provedeno u sklopu ENNHRI projekta „Ljudska prava osoba starije životne dobi i dugoročna institucionalna skrb“, 5. listopada 2016. u Zadru je održan sastanak s djelatnicima domova za starije, predstavnicima lokalne i regionalne samouprave, nevladinih organizacija i akademske zajednice.

Prezentirani su i rezultati analize međunarodnih pravnih dokumenata i nacionalnog zakonodavstva,  koji su od značaja za zaštitu i promicanje ljudskih prava osoba starije životne dobi u dugotrajnoj institucionalnoj skrbi, kao i rezultati praćenja zaštite ljudskih prava kroz nenajavljene posjete domovima za stare i nemoćne koji pružaju usluge dugotrajne institucionalne skrbi. Uz dobre prakse koje su uočene tijekom obilazaka, ukazano je i na postupke koji predstavljaju  kršenja pojedinih prava.

Predstavljanje ENNHRI projekta Zadar 2