Djelovanje pučke pravobraniteljice u suzbijanju rasne ili etničke diskriminacije i promicanju jednakosti bila je tema predavanja kojeg je zamjenica pravobraniteljice Tena Šimonović Einwalter održala studentima Pravnog fakulteta u Zagrebu 7. svibnja 2018., u okviru Jean Monnet modula „Pravo EU, rod i ravnopravnost“.

Uz zakonodavni okvir suzbijanja diskriminacije u Hrvatskoj, upoznala ih je s ovlasti i nadležnosti institucije pučkog pravobranitelja kao središnjeg tijela za suzbijanje diskriminacije te načinom prikupljanja podataka. Posebnu pozornost obratila je na problem neprijavljivanja diskriminacije, a osvrnula se i na rezultate istraživanja koje je Ured proveo 2016. ,koje je pokazalo da građani ne prepoznaju diskriminatorno postupanje te nisu svjesni činjenice da je ono zakonom zabranjeno. Istraživanje je pokazalo kako je svaka peta osoba u Hrvatskoj doživjela diskriminaciju, kao i da najveći broj ispitanika navodi kako su nacionalna pripadnost ili podrijetlo najčešća obilježja zbog kojih se diskriminacija događa. Govorila je i o medijskoj kampanji ‘Razlike nisu prepreke. Za društvo bez diskriminacije’ provedenoj 2017. i jasnoj poruci koje je ona isticala, kako nečije rasno ili etničko podrijetlo, ali ni druge karakteristike zbog kojih se nekoga doživljava ‘različitim’, ne smiju biti prepreka ostvarivanju prava i jednakom sudjelovanju u društvu.