Savjetnica pučke pravobraniteljice Dijana Kesonja održala je 20. prosinca studentima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci predavanje o govoru mržnje i zločinima iz mržnje u sudskoj praksi Republike Hrvatske.

Studentima je predstavljen zakonodavni okvir, kao i primjeri iz sudske prakse vezani uz najčešće diskriminacijske osnove kao povod uznemiravanju. Također, studentima je posebno svrnuta pažnja da otegotnu okolnost, kad je riječ o govoru mržnje i zločinu iz mržnje, može predstavljati i upornost počinitelja prekršaja, a dodatno su pojašnjeni i drugi elementi počiniteljeve odgovornosti poput dostupnosti govora mržnje većem broju osoba, razmjera društvene opasnosti ili uloge okrivljenika u društvu.

Što se tiče kaznenih djela, savjetnica Dijana Kesonja skrenula je studentima pozornost na iznimno nizak broj općenito kaznenih postupaka vezanih uz diskriminaciju. Uz prezentaciju odabranih sudskih odluka u kaznenim predmetima, kroz pojedine primjere analizirana je i građanskopravna odgovornost počinitelja za naknadu štete žrtvi diskriminacije.