Na inicijativu Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, u povodu obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava predstavnici pučke pravobraniteljice, pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, za djecu i ravnopravnost spolova predstavile su na Pravnim fakultetima Sveučilišta u Osijeku i Rijeci svoj rad sudjelovanjem na panel raspravama na temu „Ljudska prava u Republici Hrvatskoj – pogled kroz perspektivu pravobraniteljskih ureda“.

Savjetnici pučke pravobraniteljice studenticama i studentima pružili su širok pregled rada institucije pučkoga pravobranitelja kroz pet mandata: ombudsmanske institucije, nacionalne institucije za promicanje i zaštitu ljudskih prava, središnjega tijela za suzbijanje diskriminacije u Republici Hrvatskoj, nacionalnoga preventivnoga mehanizma za sprečavanje mučenja te onoga najnovijega –  zaštite prijavitelja nepravilnosti (tzv. “zviždača”). Osvrnuli su se na ovlasti i načine postupanja kod kršenja ljudskih prava i temeljnih sloboda ili diskriminacije, kao i alata koji joj stoje na raspolaganju, poput preporuka, mišljenja, upozorenja te godišnjih i posebnih izvješća Hrvatskome Saboru.

Studenti su tako saznali u kojim su područjima života u Republici Hrvatskoj povrede prava i diskriminacija najučestaliji, s naglaskom na aktualnu pandemiju i potrese te  poteškoće u ostvarenju ljudskih prava koje su ove situacije izazvale ili dodatno produbile. Poseban naglasak stavljen je i na čimbenike koji građanima otežavaju prijavljivanje problema na koje nailaze, poput raširenoga nepovjerenja u institucije i nedovoljnoga poznavanja vlastitih prava i mehanizama zaštite.

Upravo je važnost obrazovanja o ljudskih pravima kao važnom dijelu pravne kulture i pravne pismenosti stavljena u središte ovoga događanja koje je studentima pružilo dodatna znanja i informacije o kodifikaciji međunarodnopravne zaštite prava čovjeka i njihovoj implementaciji u pravni poredak Republike Hrvatske, kao i o ulozi i nadležnostima pravobraniteljskih ureda prema područjima rada, kako bi u svome budućem radu i sami što efikasnije ta prava štitili i promicali.

Ovo zajedničko događanje nastavlja se 15. prosinca 2021. panel raspravom na Pravnome fakultetu u Splitu.