Na poziv udruge Pravnik, pučka pravobraniteljica Lora Vidović sudjelovala je na 10. Kongresu studenata prava koji se održavao od 17. do 19. studenog 2018. u Zagrebu. Ove godine Kongres je bio posvećen 70. godišnjici usvajanja Opće deklaracije o ljudskim pravima.

Pravobraniteljica je okupljenim studentima približila rad institucije koju predvodi, pojasnivši kako je ombudsman prvi put uspostavljen u Švedskoj, Ustavom iz 1809. godine, a da se kasnije, od 60-tih godina 20. stoljeća, institucija osnivala i u drugim dijelovima Europe i svijeta. Riječ je, navela je, o neovisnim institucijama koje su samostalne u radu, a rješavaju pritužbe građana na loš rad administracije.

Navela je i kako u Hrvatskoj pučki pravobranitelj, osim kao ombudsman, djeluje i kao nacionalna institucija za promociju i zaštitu ljudskih prava sa statusom A pri UN-u, koji joj jamči najviši stupanj neovisnosti. Također, od 2009. djeluje i kao središnje tijelo za suzbijanje diskriminacije, dok od 2012. obavlja i poslove Nacionalnog preventivnog mehanizma za sprečavanje mučenja, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja.

Pravobraniteljica je detaljnije pojasnila svoje ovlasti i nadležnosti te predstavila nekoliko primjera iz prakse, dok su u interaktivnom dijelu izlaganja studenti iznosili svoje stavove o tome što su ključni problemi u području rada i zapošljavanja te pravosuđa. Također je navela ključne međunarodne pravne akte iz područja zaštite ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije, pri čemu je istaknula kako među njima nije i konvencija usmjerena isključivo na starije osobe. U dosadašnjem radu Ureda pučke pravobraniteljice, kako nacionalnom, tako i međunarodnom, pokazala se potreba da se kvalitetnije normativno zaštiti pripadnike ove skupine, zbog čega je pravobraniteljica u Izvješću za 2017. dala preporuku Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, da u okviru Radne grupe UN-a o pravima starijih osoba zauzme aktivniju ulogu i podrži napore da se pristupi izradi Konvencije o pravima starijih osoba. Na kraju izlaganja, pravobraniteljica je odgovara na pitanja studenata.

10. Kongres studenata prava zamišljen je kao višednevno događanje na kojem studenti imaju priliku proširiti svoje znanje iz područja ljudskih prava te se upoznati s Općom deklaracijom o ljudskim pravima, njezinim globalnim i nacionalnim utjecajima, kroz predavanja niza etabliranih stručnjaka.

pravnik listopad2018pravnik listopad2018.jpg2pravnik listopad2018.jpg4