U sklopu Male škole ljudskih prava, koju organizira Europska udruga studenata prava (ELSA) Zagreb, a koja se ove godine održala od 23. do 25. svibnja pod temom „Ljudska prava u području kaznenog prava“, pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter prvog je dana događanja studentima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održala predavanje o diskriminaciji i zločinima iz mržnje, i to iz pozicije rada naše institucije.

Osim upoznavanja s pravnim okvirom koji definira diskriminaciju i zločine iz mržnje koji su najčešće motivirani upravo nekim diskriminacijskim osnovama poput rase, boje kože, vjere, nacionalnog podrijetla ili etničke pripadnosti, jezika, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta, budući pravnici mogli su se iz prve ruke upoznati i s radom pučke pravobraniteljice na ovim predmetima. Primjerice, s načinima praćenja pojedinačnih slučajeva i prikupljanja statističkih podataka, izradom redovitog godišnjeg izvješća i sudjelovanjem u radnoj skupini za praćenje zločina iz mržnje.

Pravobraniteljica se pritom osvrnula i na Protokol o postupanju u slučaju zločina iz mržnje donesen prošle godine, kao važan alat kvalitetnog prikupljanja podataka. Njegova svrha je osigurati uvjete za djelotvoran i cjelovit rad nadležnih tijela koja sudjeluju u otkrivanju, postupanju i praćenju rezultata postupaka vođenih zbog zločina iz mržnje, kako bi se unaprijedilo njihovo suzbijanje, progon i statističko praćenje.

Upravo je kvalitetno prikupljanje statističkih podataka, kao i praćenje pojedinačnih slučajeva, ključno i za identificiranje skupina u društvu koje se nalaze u povećanom riziku od diskriminacije i zločina iz mržnje, što je preduvjet za kreiranje i provođenje učinkovitih javnih politika suzbijanja pojave diskriminacije i zločina motiviranih mržnjom.

Pravobraniteljica Šimonović Einwalter studentima je pobliže predstavila i važan predmet Škorjanec protiv Hrvatske, odnosno presudu Europskog suda za ljudska prava vezanu za zločin iz mržnje, u kojoj je istaknuto nedovoljno prepoznavanje mržnje kao motivacije za počinjenje djela, a samim time i izostanak procesuiranja kao zločina iz mržnje pred nacionalnim sudom, što ukazuje na potrebu šireg sagledavanja cjelokupnog pravnog okvira za suzbijanje diskriminacije i u njemu sadržanih pravnih koncepata pri procesuiranju zločina iz mržnje.

„Kao čelnicu nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava i središnjeg tijela za suzbijanje diskriminacije veselilo me studentima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održati prvo predavanje na ovogodišnjoj Maloj školi ljudskih prava. Kako sam i sama prije 22 godine,  kao studentica prava, sudjelovala u organizaciji prve ELSA-ine Male škole ljudskih prava, drago mi je da ona živi i dalje,  kako bi i nove generacije studenata učile o ljudskim pravima“, poručila je pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter.

Inače, Mala škola ljudskih prava tradicionalno se održava od 2001. godine u organizaciji Europske udruge studenata prava ELSA koji se i na taj način tijekom studiranja imaju priliku upoznati s raznim temama i područjima zaštite ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije. Udruga djeluje u 44 europske države te okuplja više od 40 tisuća članova na gotovo 300 pravnih fakulteta, a u Hrvatskoj djeluje na sva četiri pravna fakulteta na Sveučilištima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku.

Detaljniju analizu i ocjenu stanja vezano za pojavu zločina iz mržnje možete pronaći u Izvješću pučke pravobraniteljice za 2021.