Govoreći u ime više od 40 nacionalnih institucija za ljudska prava iz Europe, pučka pravobraniteljica je u obraćanju Vijeću za ljudska prava UN-a pozvala na odlučnije korake u pripremi konvencije za zaštitu prava starijih.

Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter sudjelovala je 15. ožujka 2022. na 49. sjednici Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih naroda. U video poruci, predstavljajući Europsku mrežu nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI), pozvala je na značajan iskorak u zaštiti prava starijih osoba, kroz intenzivnije pripreme nove konvencije, za zaštitu prava starijih.

Napomenula je kako će idući sastanak Radne skupine UN-a za starenje biti održan u travnju i izrazila nadu da će dovesti do konkretnih doprinosa u pisanju obvezujuće konvencije za prava starijih. Pravobraniteljica je ranije dostavila pregled glavnih problema koje starije osobe u Hrvatskoj imaju u ostvarivanju ljudskih prava i jednakosti, a vezano za pitanja ekonomske sigurnosti starijih i njihovog doprinosa provedbi održivih ciljeva razvoja, o čemu više možete doznati ovdje.

Također je istaknula značaj tematskih izvješća o pravima starijih koje su izradili Visoka povjerenica za ljudska prava UN-a i njezin Ured (OHCHR), u kojima upozoravaju kako pravna zaštita starijih u međunarodnom pravu nije dostatna i zahtijeva daljnje konkretne promjene kojima bi se popunile pravne praznine.

Pravobraniteljica je čestitala Vijeću na usvajanju prve sadržajne rezolucije o ljudskim pravima starijih osoba, tijekom prethodnog zasjedanja, koja predstavlja konkretan alat u zaštiti prava starijih i borbi protiv ageizma.

Ovom video porukom, upravo je institucija iz Hrvatske predstavljala više od 40 nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava iz cijele Europe, okupljenih u Europsku mrežu nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI).

Vijeće je raspravljalo o nizu tema, a usvojilo je i rezoluciju kojom poziva na brzo povlačenje ruske vojske iz Ukrajine i trenutni prestanak kršenja međunarodnog humanitarnog prava u Ukrajini.

Detalje 49. zasjedanja Vijeća za ljudska prava UN-a možete pratiti ovdje.