Institucije, organizacije i pojedinci koji rade na zaštiti ljudskih prava starijih osoba okupili su se od 23. do 26. srpnja 2018. u New Yorku na sastanku Radne skupine UN-a za starije osobe (OEWG). Ove godine, tema sastanka bila je autonomija i neovisnost starijih te palijativna i dugotrajna institucionalna skrb.

Pučka pravobraniteljica i predsjedavajuća Europske mreže nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI) Lora Vidović istaknula je kako ograničavanje autonomije starijih dovodi u pitanje cijeli niz njihovih prava: na život, sigurnost, privatnost, zabranu mučenja, slobodu od nasilja i zlostavljanja, slobodu izražavanja i pristup informacijama. Okupljene je upoznala s radom institucija koje predstavlja te navela kako on pokazuje potrebu za donošenjem Konvencije o pravima starijih.

Naime, međunarodni propisi i standardi adekvatno ne odgovaraju na izazove koji su povezani s dobi niti jamče pravo na dugotrajnu institucionalnu i palijativnu skrb, naglasila je pravobraniteljica. Njezina savjetnica Tatjana Vlašić navela je kako je vidljiv raskorak između postojećeg zakonskog okvira i svakodnevnog iskustva starijih osoba, a upravo su ta iskustva doprinos kojim će nacionalne institucije za ljudska prava nastaviti sudjelovati u radu OEWG-a, uključujući i aktivnosti koje bi mogle dovesti do pripreme Konvencije o pravima starijih.

Više o događaju i raspravama možete doznati ovdje.