U Kaznionici u Požegi je 12.1.2024. godine održana svečana prisega polaznika 44. i 45. temeljnog tečaja za službenike odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima. Prisezi su, uz ministra pravosuđa i uprave Ivana Malenicu i druge uzvanike, prisustvovali i pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter i zamjenik pučke pravobraniteljice Saša Rajić.

Osposobljavanje novih pravosudnih policajaca doprinosi rješavanju jednog od sustavnih problema na koje kontinuirano upozorava i pravobraniteljica, a vezano za nedostatan broj službenika u većini kaznenih tijela.

U njihovoj edukaciji naša institucija sudjeluje već niz godina, prije svega upoznavanjem s temeljnim ljudskim pravima osoba lišenih slobode, s posebnim naglaskom na zabranu mučenju i drugog nezakonitog postupanja tijekom izdržavanja kazne, kao i ovlastima i načinom rada pučke pravobraniteljice u njihovoj zaštiti. Pravosudne policajce upoznajemo i s praksom Ustavnog suda RH i Europskog suda za ljudska prava vezano za povrede prava zatvorenika kako bi u svom svakodnevnom radu postupali u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, ali i međunarodnim standardima koji se odnose na osobe lišene slobode.

Nakon svečane prisege, pravobraniteljica Šimonović Einwalter i zamjenik Rajić obišli su novouređene prostore zgrade Kaznionice u kojima zatvorsku kaznu izdržavaju žene. Uređenje prostora i usklađivanje uvjeta sa zakonskim i međunarodnim standardima svakako je pohvalno i u skladu s preporukama pučke pravobraniteljice.

Naime, nakon obilaska Kaznionice 2018. godine, institucija pučke pravobraniteljice upozorila je Središnji ured za zatvorski sustav da smještajni uvjeti, posebno u zatvorenom dijelu za zatvorenice, nisu usklađeni sa zakonskim i međunarodnim standardima te da mogu biti ponižavajući, a isto upozorenje uputila je i nakon ponovljenog obilaska 2022. godine. Na ove i slične nedostatke u Izvješću o posjeti Republici Hrvatskoj upozorio je i Europski odbor za sprečavanje mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT).

Uređenje prostora u Kaznionici u Požegi stoga je svakako pozitivno, no važno je da se uvjeti smještaja i u svim ostalim tijelima u kojima borave osobe lišene slobode usklade sa zakonskim i međunarodnim standardima kako bi se u potpunosti omogućila zaštita prava osoba lišenih slobode koje se nalaze u zatvorskom sustavu.

Prenapučenost kaznenih tijela, koja generira ograničavanje ili povredu brojnih prava osoba lišenih slobode u zatvorskom sustavu, i dalje je veliki problem, a neprimjereni uvjeti smještaja u kojem se nalaze jedan su od njihovih najčešćih razloga prituživanja pučkoj pravobraniteljici.

O detaljnoj analizi stanja zaštite osoba lišenih slobode, uključujući, između ostalog, i uvjete smještaja u svim kaznenim tijelima, pučka pravobraniteljica će do kraja ožujka izvijestiti Hrvatski sabor, i to kroz Izvješće pučke pravobraniteljice za 2023. godinu koje je upravo u pripremi.