Pravo građana na zaštitu od nezakonitog postupanja tijela javne vlasti predviđeno je izvornim ombudsmanskim mandatom institucije pučke pravobraniteljice, prvim od ukupno njih pet koliko ih institucija ima danas.

U organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i u suradnji s Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske i Hrvatskom javnobilježničkom komorom, od 6. do 8. travnja 2022. u Poreču se održalo 28. Međunarodno savjetovanje pravnika „Petar Simonetti“.

Na događanju je sudjelovala i pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter koja je u sklopu panela posvećenog upravnom pravu govorila o dobrom upravljanju unutar javnog sektora iz perspektive naše institucije, što ono podrazumijeva i što znači za ostvarivanje prava građana.

Dobro upravljanje u javnom sektoru prije svega se odnosi na poticanje raznih državnih tijela, tijela JLP(R)S i ostalih javnih institucija da, u okviru propisa i zakona, poduzimaju sve napore kako bi ostvarili zadovoljavajuće rezultate i građanima omogućili najvišu razinu ostvarivanja njihovih prava. To, primjerice, znači smanjivanje „krutosti“ i suvišnog formalizma, veću pristupačnost i otvorenost u odnosu s građanima, ali i povećanu učinkovitost. Pravo na dobru upravu ili pravo na dobro upravljanje temelji se na načelima otvorenosti, participacije, odgovornosti, učinkovitosti i koherentnosti.

Upravo ombudsmanski mandat naše institucije građane štiti od nezakonitog postupanja tijela javne vlasti, odnosno štiti pravo na dobro upravljanje i vladavinu prava. Stoga je ove godine poglavlje o ovoj temi postalo i dio Izvješća pučke pravobraniteljice za 2021. koje je pravobraniteljica Šimonović Einwalter nedavno predala Hrvatskom saboru.

„Poglavlje o pravu na dobro upravljanje predstavlja novinu u Izvješću pučke pravobraniteljice za 2021. godinu, pogotovo ako uzmemo u obzir ulogu naše institucije i njezin širok mandat koji nam kroz pritužbe građana omogućuje dobar uvid u probleme s kojima se u ovom području oni svakodnevno suočavaju, a koji mogu ozbiljno ugroziti njihova prava. U pritužbama koje zaprimamo građani često ističu, primjerice, tzv. „šutnju uprave“, dugotrajnost postupaka i nedostatak učinkovitosti, a zabrinjavajuće je i nisko povjerenje u javnu upravu, za koje smatram da se treba i može graditi i unaprjeđivati, a za što i predlažemo rješenja kroz preporuke u Izvješću“, istaknula je pučka pravobraniteljica.

Inače, osim ombudsmanskog, ostali mandati naše institucije uključuju i onaj nacionalne institucije za zaštitu i promicanje ljudskih prava, središnjeg tijela za jednakost (odnosno suzbijanje diskriminacije), mandat nacionalnoga preventivnoga mehanizma za prevenciju mučenja i nečovječnoga ili ponižavajućega postupanja ili kažnjavanja (NPM), kao i nadležnog tijela za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti. O tome više možete saznati ovdje.

Cijelo Izvješće pučke pravobraniteljice za 2021. možete pronaći ovdje.