U sklopu predmeta ustavno pravo, savjetnica pučke pravobraniteljice iz Područnog ureda u Rijeci predstavila je studentima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 20. svibnja 2016. instituciju pučkog pravobranitelja i pojave diskriminacije u praksi.

Studenti su upoznati sa zakonskom definicijom pučkog pravobranitelja, strukturom Ureda pučke pravobraniteljice, ovlastima, načinom rada po pritužbama i na vlastitu inicijativu te područjima rada. Posebno su pojašnjene nadležnosti u postupanju radi zaštite prava osoba lišenih slobode i ograničene slobode kretanja te radu Nacionalnog preventivnog mehanizma. U sklopu ovog dijela predavanja predstavljen je način rada prilikom nenajavljenih obilazaka tijela i ustanova u kojima se nalaze osobe lišene slobode kretanja te izvješćima, odnosno preporukama koje se daju u slučaju utvrđene povrede prava osoba lišenih slobode.

Studente je savjetnica također upoznala s postupanjima ureda u predmetima diskriminacije, zakonskom definicijom i oblicima diskriminacije, kao i zakonskom zaštitom. Također su im prezentirani rezultati istraživanja Ureda o pojavnim oblicima diskriminacije u našem društvu i skupinama građana koji su naročito pogođeni predrasudama te najčešćim primjerima diskriminacije u svakodnevnom životu.

U drugom dijelu predavanja studentima su prezentirani konkretni diskriminacijski slučajevi iz područja prekršajnog, kaznenog i građanskog prava, kao i osnovne specifičnosti svake od navedenih vrsta sudskih postupaka. Ukazano je na problematiku primjene antidiskriminacijskog zakonodavstva, prekršajno kažnjavanje okrivljenika ispod zakonskog minimuma te vrlo mali broj kaznenih diskriminacijskih postupaka.

Tijekom predavanja studenti su vrlo aktivno postavljali pitanja i to ponajviše vezano za konkretne slučajeve diskriminacije s kojima se susreću ili za koje su saznali putem medija. Pri tome je pojašnjena razlika između slobode izražavanja i diskriminacije kao i mogućnostima zaštite od diskriminacije.

Tijekom prezentacije, studenti su se upoznali s aktivnostima Ureda tijekom izbjegličke krize u 2015. godini, koje su predstavljene u kratkom videu.

Izv.prof.dr.sc. Sanja Barić iskazala je zadovoljstvo ovom vrstom suradnje Pravnog fakulteta u Rijeci s uredom pučke pravobraniteljice te se kroz aktivno sudjelovanje studenata mogla zaključiti njihova zainteresiranost za prezentirane teme.