Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter poziva sve zainteresirane dionike koji djeluju u području ljudskih prava, suzbijanja diskriminacije, javne uprave i sl. (udruge, institucije, inicijative, branitelje ljudskih prava i dr.), na suradnju i dostavu podataka koji mogu biti korisni za pripremu Izvješća pučke pravobraniteljice za 2022. Radi se o analizi i ocjeni stanja zaštite prava i sloboda u Hrvatskoj u 2022. godini, uz listu preporuka za otklanjanje sustavnih nedostataka i nepravilnosti koje dovode do povreda ustavnih i zakonskih prava građana.

Sve zainteresirane dionike stoga pozivamo da nam dostave informacije, iskustva i zapažanja iz svog djelokruga rada, a to se posebno odnosi na:

  1. pojave i slučajeve povreda ljudskih prava i/ili diskriminacije u protekloj godini
  2. probleme u vezi ostvarivanja ljudskih prava i/ili diskriminacije s kojima se susreću građani koji vam se obraćaju
  3. ukoliko ste ih pokretali, informacije o sudskim postupcima u vezi povreda ljudskih prava i/ili diskriminacije, kao i o presudama u tim slučajevima
  4. ukoliko ste ih provodili, istraživanja u području ljudskih prava i u vezi pojavnosti diskriminacije
  5. iskustvo o tome prijavljuju li građani diskriminaciju rjeđe nego što se ona uistinu događa i, ako da, koji su za to razlozi
  6. uočene probleme u ostvarivanju prava građana u svakodnevnom životu u sredini u kojoj djelujete (na primjer, dostupnost zdravstvenih i socijalnih usluga, udaljenost ustanova, mreža javnog prijevoza, prava starijih osoba)
  7. koga prepoznajete kao najranjivije skupine u društvu u vašoj sredini, vašem području rada i zašto (na primjer beskućnici, starije osobe, pripadnici nacionalnih manjina, siromašni i sl.)
  8. ukoliko pružate besplatnu pravnu pomoć, eventualne poteškoće s kojima se građani susreću u ostvarivanju pristupa ovoj usluzi; dodatno, ukoliko ste uočili da je pristup besplatnoj pravnoj pomoći posebno otežan pojedinim skupinama građana, o kojim se konkretno skupinama i kakvim poteškoćama radi
  9. prepreke s kojima se s obzirom na vaš rad na zaštiti ljudskih prava suočavate u svom svakodnevnom radu (dostupnost sredstava, administrativne prepreke, suradnja s jedinicama lokalne i regionalne samouprave i tijelima državne uprave i sl.)

Osim toga, molimo i da nam dostavite i sva druga saznanja, kao i relevantne statističke podatke, istraživanja, zaključke i druge izvore informacija koje smatrate važnima za ocjenu stanja ljudskih prava te u pogledu suzbijanja diskriminacije u Hrvatskoj u 2022. godini.

Kako je Zakonom o pučkom pravobranitelju propisano da se Izvješće podnosi najkasnije do kraja prvog tromjesečja za prethodnu kalendarsku godinu, molimo Vas da nam navedene informacije dostavite najkasnije do 27. siječnja 2023. godine.

To možete učiniti e-mailom (na info@ombudsman.hr  ili poštom (Ured pučke pravobraniteljice, Savska cesta 41/3, 10 000 Zagreb).

Ranija izvješća možete pronaći ovdje.