U sklopu priprema godišnjeg izvješća za 2023. godinu, pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter poziva sve zainteresirane dionike koji djeluju u području ljudskih prava, suzbijanja diskriminacije, javne uprave i sl. (udruge, institucije, inicijative, branitelje ljudskih prava i dr.), na suradnju i dostavu informacija, iskustava i zapažanja iz svog djelokruga rada.

To se posebno odnosi na:

  1. pojave i slučajeve povreda ljudskih prava i/ili diskriminacije u protekloj godini
  2. probleme u vezi ostvarivanja ljudskih prava i/ili diskriminacije s kojima se susreću građani koji vam se obraćaju
  3. ukoliko ste ih pokretali, informacije o sudskim postupcima u vezi povreda ljudskih prava i/ili diskriminacije, kao i o presudama u tim slučajevima
  4. ukoliko ste ih provodili, istraživanja u području ljudskih prava i u vezi pojavnosti diskriminacije
  5. iskustvo o tome prijavljuju li građani diskriminaciju rjeđe nego što se ona uistinu događa i, ako da, koji su za to razlozi
  6. uočene probleme u ostvarivanju prava građana u svakodnevnom životu u sredini u kojoj djelujete (na primjer, dostupnost zdravstvenih i socijalnih usluga, udaljenost ustanova, mreža javnog prijevoza, prava starijih osoba)
  7. koga prepoznajete kao najranjivije skupine u društvu u vašoj sredini, vašem području rada i zašto (na primjer beskućnici, starije osobe, pripadnici nacionalnih manjina, siromašni i sl.)
  8. ukoliko pružate besplatnu pravnu pomoć, eventualne poteškoće s kojima se građani susreću u ostvarivanju pristupa ovoj usluzi; dodatno, ukoliko ste uočili da je pristup besplatnoj pravnoj pomoći posebno otežan pojedinim skupinama građana, o kojim se konkretno skupinama i kakvim poteškoćama radi
  9. prepreke s kojima se s obzirom na vaš rad na zaštiti ljudskih prava suočavate u svom svakodnevnom radu (dostupnost sredstava, administrativne prepreke, suradnja s jedinicama lokalne i regionalne samouprave i tijelima državne uprave i sl.)

Dodatno, molimo da nam dostavite i sva druga saznanja, kao i relevantne statističke podatke, istraživanja, zaključke i druge izvore informacija koje smatrate važnima za ocjenu stanja ljudskih prava te u pogledu suzbijanja diskriminacije u Hrvatskoj u 2023. godini.

S obzirom da je Zakonom o pučkom pravobranitelju propisano da se Izvješće podnosi najkasnije do kraja prvog tromjesečja za prethodnu kalendarsku godinu, molimo Vas da nam navedene informacije dostavite najkasnije do 29. siječnja 2024. godine, i to e-mailom na info@ombudsman.hr  ili poštom (Ured pučke pravobraniteljice, Savska cesta 41/3, 10 000 Zagreb).