Smanjenje iznosa predviđenog za aktivnosti organizacija civilnog društva, koje se bave  socijalnom i humanitarnom djelatnošću, moglo bi izazvati negativne posljedice na njihov rad i aktivnosti skrbi o najranjivijim društvenim skupinama. Istaknula je to pučka pravobraniteljica Lora Vidović Ministarstvu financija, komentirajući nacrt prijedloga Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2017. godinu. Prijedlogom je predviđeno da se za ove organizacije izdvaja 11 posto prihoda, što je nužno vratiti na 17 posto, koliko im je ranije bilo predviđeno.

Također, iako povećanjem predviđenog iznosa za dio organizacija Vlada pokazuje namjeru da ispravi negativne posljedice koje je na njihov rad imala Uredba iz travnja 2016., predviđena izdvajanja ipak je potrebno povećati.

Tako je za organizacije koje se bave izvaninstitucionalnom naobrazbom i odgojem djece i mladih predviđen je iznos izdvajanja od 1,50 posto, što je nužno povećati na 3 posto. To je i u skladu s preporukom Vijeća Europe iz srpnja ove godine, o potrebi intenzivnije provedbe programa cjeloživotnog obrazovanja i izvaninstitucionalnih oblika obrazovanja, zbog povezanosti velike stope nezaposlenosti mladih sa slabostima obrazovnog sustava.

S predviđenih 11,18 na 15 posto nužno je povećati i izdvajanje za programske aktivnosti organizacija koje pridonose razvoju civilnog društva, s obzirom na njihov značaj u tom procesu.

Važno je i skrenuti pozornost na činjenicu da još uvijek nije konstituiran Savjet za razvoj civilnog društva, čija je uloga davanje mišljenja Vladi o nacrtima propisa kojima se utječe na razvoj civilnoga društva, između ostalih i na nacrt predložene Uredbe.

Mišljene se nalazi u prilogu.