Nezaposlena osoba, kojoj nije odobreno korištenje mjere aktivne politike zapošljavanja, trebala bi imati mogućnost provjere zakonitosti te odluke. Naime, građani se nerijetko pritužuju na pogreške pri utvrđivanju činjenica na kojima se ova odluka temelji, no nemaju pravo na pravni lijek.

Dio je to mišljenja na prijedloge izmjena zakona kojima se reguliraju prava nezaposlenih osoba i polaznika stručnog osposobljavanja, koje je pučka pravobraniteljica Lora Vidović u sklopu javne rasprave uputila Ministarstvu rada i mirovinskog sustava. Riječ je o Konačnom prijedlogu Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti i Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja.

Također, prema predloženim izmjenama, osnovni uvjeti koje poslodavac mora zadovoljiti prije sklapanja ugovora s polaznikom stručnog osposobljavanja (da radnicima isplaćuje plaće u skladu sa Zakonom o radu, da im istovremeno uplaćuje dospjele poreze i prireze te da za vrijeme korištenja ove olakšice ne otpusti niti jednog radnika iz poslovno uvjetovanih razloga) više ne bi bili definirani zakonom. Ministarstvo navodi kako će „uvjeti koje će poslodavci morati zadovoljiti biti utvrđeni kroz kriterije za provedbu stručnog osposobljavanja“. No činjenica da osnovni uvjeti nisu definirani zakonom otvara prostor za zlouporabe. „Neprihvatljivo je postojanje bilo kakve mogućnosti da ovu mjeru koriste i oni poslodavci koji svojim radnicima ne isplaćuju plaće“, istaknula je Vidović.

Neisplata troškova prijevoza polaznicima stručnog osposobljavanja mogla bi postati još veći problem. Naime, umjesto da bude omogućena svima pod jednakim uvjetima, odnosno i polaznicima kojima javni prijevoz nije dostupan, prema predloženim izmjenama ova naknada više nije ni predviđena. „Pohvalno je da su primanja osoba na stručnom osposobljavanju povećana, ali njima i dalje dio polaznika jednostavno ne može podmiriti osnovne životne troškove. Pri tom im prijevoz predstavlja veliko financijsko opterećenje, prvenstveno stanovnicima ruralnih područja. Oni su prisiljeni koristiti automobil jer, u mjestu u kojem žive, javnog prijevoza uopće nema, ili je organiziran na način da nikako ne mogu na vrijeme stići na posao“, ističe Vidović.

Navedeni, ali i drugi problemi istaknuti u mišljenju Ministarstvu, mogli bi dodatno narušiti ionako tešku ekonomsku i socijalnu situaciju nezaposlenih osoba i mnogih korisnika mjera aktivne politike zapošljavanja.

Tekstove mišljenja možete pronaći u privitku.

Više detalja o problemu naknade troškova prijevoza osoba na stručnom osposobljavanju možete pronaći ovdje.

Mišljenje na Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja
Mišljenje na Konačni prijedlog Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti