Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter, zamjenica Tatjana Vlašić i savjetnik pučke pravobraniteljice Robert Adrić u srijedu 9. studenog 2022. obišle su Veteranski centar u Šibeniku koji je s radom započeo u lipnju 2022.

Kako su se dosadašnji mehanizmi brige i skrbi za branitelje primarno temeljili na mirovinskim i socijalnim programima, Veteranski centri socijalna su inovacija koju osobito karakterizira multifunkcionalna rehabilitacija uslijed često višestrukih tegoba te multidisciplinarni pristup. Naime, kao ustanove socijalno-rehabilitacijskog karaktera, centri omogućuju pružanje sveobuhvatne skrbi na jednom mjestu te ujedno predstavljaju koncept koji promovira reintegraciju osoba u civilni način života i alternativne oblike skrbi usmjerene na obitelj i zajednicu, a pomažu i jačanju dionika koji pružaju deinstitucionalizirane društvene usluge u lokalnoj zajednici.

Na to je u svojim izvješćima Hrvatskom saboru isticala i pučka pravobraniteljica ukazujući da bi se time braniteljima i članovima njihovih obitelji pomoglo u društvenom uključivanju, usvajanju novih znanja i vještina, ostvarivanju osobnih potencijala te pozitivno utjecalo na podizanje kvalitete života i uspješnije uključivanje na tržište rada.

Tijekom posjete pučka pravobraniteljica je obišla Veteranski centar u Šibeniku uz uvid u različite rehabilitacijske sadržaje koje on omogućava korisnicima. Sa radom Veteranskog centra u Šibeniku, ali i cjelokupnim projektom uspostave Veteranskih centara u Republici Hrvatskoj pučku pravobraniteljicu upoznali su ravnatelj Veteranskih centara general Josip Lucić, voditelj centra u Šibeniku Goran Pauk, v. d. ravnatelj Doma hrvatskih veterana Zvonimir Kalčik, ravnatelj Uprave za savjetodavnu, psihosocijalnu i zdravstvenu pomoć Ministarstva hrvatskih branitelja Dinko Tandara i vanjski suradnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja i Veteranskom centru Miroslav Lončar.

Nakon što je ove godine otvoren Veteranski centar u Šibeniku, do kraja 2022. godine s radom bi trebao započeti i onaj u Sinju, a iduće godine još i centri u Daruvaru i Petrinji.