Savjetnici pučke pravobraniteljice sastali su se 1. lipnja 2015. godine sa izaslanstvom makedonskih institucija i tijela u posjetu hrvatskim institucijama i tijelima uključenim u rad hrvatskog sustava suzbijanja zločina iz mržnje, u koji je kao članica Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje uključena i pučka pravobraniteljica.

S članovima izaslanstva, koje su sačinjavali predstavnici makedonske akademske zajednice, pravosudnih i državnih tijela nadležnih za progon počinitelja te suzbijanje diskriminacije, kao i nevladinih organizacija, a čiji posjet je organizirala  Misija OESS-a u Makedoniji, predstavnici ureda pučke pravobraniteljice raspravili su posebnosti hrvatskog sustava suzbijanja zločina iz mržnje, ali i drugih oblika nejednakog postupanja motiviranih osobinama žrtve, iz aspekta nacionalne institucije za ljudska prava, nacionalnog tijela za promicanje jednakosti i nacionalnog preventivnog mehanizma za zaštitu od mučenja i drugog nečovječnog postupanja.