Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter 13. siječnja 2023. ugostila je čelnika Institucije za ljudska prava i jednakost Turske (HREIT) Muharrema Kilica sa suradnicima. Kolegama iz Turske pravobraniteljica Šimonović Einwalter i zamjenici Tatjana Vlašić i Saša Rajić predstavili su mandat, nadležnosti i načina rada naše institucije. Poseban fokus sastanka bio je na regionalnoj prisutnosti naše institucije, prije svega, kroz djelovanje regionalnih ureda u Splitu, Rijeci i Osijeku, terenske obilaske, mrežu anti-diskriminacijskih kontakt točaka i suradnju s dionicima na terenu.

U nastavku susreta, predstavnici HREIT-a razgovarali su i sa savjetnicima pučke pravobraniteljice zaduženim za različita područja našega rada, primjerice, suzbijanje diskriminacije, zaštitu ljudskih prava, suzbijanje maladministracije, nacionalni preventivni mehanizam i promociju i komunikacije kako bi se pobliže upoznali sa svakim od mandata.

Osim s radom naše institucije, kolege iz Turske imali su priliku čuti i informacije o radu i razmijeniti iskustva s predstavnicima posebnih pravobraniteljskih institucija u Republici Hrvatskoj, o čijim su ih nadležnostima i djelovanju informirali zamjenik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Kristijan Kevešević, zamjenik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Darijo Jurišić te zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika.