Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter predala je danas Hrvatskom saboru posebno izvješće „Utjecaj epidemije COVID-19 na ljudska prava i jednakost – preporuke za jačanje otpornosti na buduće krize“. Cilj Izvješća jest, kroz analizu utjecaja epidemije tijekom 2020. i 2021. godine, i kroz sveukupno 72 preporuke, potaknuti i usmjeriti jačanje otpornosti Hrvatske na krize.

Posebno Izvješće: utjecaj epidemije COVID-19 na ljudska prava i jednakost„Ova epidemija je događaj bez presedana u novijoj povijesti i dovela je do brojnih ograničenja  ljudskih prava. Mi smo od njenog samog početka aktivni i u takvim slučajevima i kroz preventivni rad na sustavnim poboljšanjima, posebno kad su u pitanju bili najranjiviji građani. Ali nakon dvije godine, sazrjelo je vrijeme za „podvlačenje crte“, pogled unatrag i širu analizu utjecaja na ljudska prava, a koja treba i može usmjeravati reakcije sustava u sličnim situacijama u budućnosti, ako do njih dođe“, istaknula je pravobraniteljica Šimonović Einwalter.

Epidemija je pokazala da je, osim što je mjere potrebno konzistentno provoditi, izuzetno važno o njima i o samom virusu informirati građane, što bi trebalo uključivati davanje detaljnih obrazloženja razloga i kriterija za njihovo donošenje, i to pravovremeno kako bi se građani i oni koji te mjere provode mogli pripremiti. U Izvješću je posebno naglašena i važnost gradnje povjerenja u institucije, a to je potrebno činiti sustavno, prije nastupanja kriza, kao i njegovati solidarnost u društvu. Posebna vrijednost Izvješća su preporuke podijeljene na one specifično vezane za ovu epidemiju, i na opće – primjenjive u budućim kriznim situacijama, a sadrži i preporuke posebnih pravobraniteljica u odnosu na skupine i teme iz njihovog područja rada.

Izvješće obuhvaća dvogodišnje razdoblje od početka epidemije u ožujku 2020. pa do kraja 2021., a pripremljeno je u suradnji s pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova, pravobraniteljicom za djecu i pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom. Odnosi se na utjecaj na pojedina ljudska prava i na jednakost odnosno pojedine društvene skupine, pa tako obuhvaća, između ostaloga, pitanja nejednakog pristupa zdravstvenim uslugama, poteškoća vezanih uz organizaciju i provedbu cijepljenja, utjecaja epidemioloških mjera na prava iz radnih odnosa, ograničenja javnih okupljanja i slobode kretanja, kao i utjecaj epidemije na starije osobe, mlade, socijalno ugrožene, Rome, migrante, osobe lišene slobode, žene, djecu, osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju.

Krize poput epidemije COVID-19 su nepredvidive i upravo zato treba iz njih „izvući lekcije“, što je najučinkovitije činiti kad kriza stagnira ili završi i stvore se uvjeti za objektivan, sustavan i analitički osvrt. Cilj Izvješća i preporuka jest i potaknuti detaljne znanstvene i stručne analize utjecaja epidemije na različita područja i sustave, kao i skupine društva, također kao doprinos učenju za budućnost. Jedino je na taj način moguće jačati otpornost na buduće krizne situacije i na mogući nastavak ove epidemije, a time i zaštitu ljudskih prava, sloboda i jednakosti u zahtjevnim uvjetima.

DODATNE INFORMACIJE: