Ugovori o dosmrtnom uzdržavanju često su sredstvo manipulacije i ekonomskog iskorištavanja starijih osoba, zbog čega ih ne treba popularizirati. No, u sklopu porezne reforme, davatelji uzdržavanja koji potpisuju ovu vrste ugovora oslobođeni su od plaćanja poreza na promet nekretnina.

Sklapanje ugovora o dosmrtnom uzdržavanju rizičan je pravni posao za primatelje uzdržavanja, najčešće starije osobe, te ih čini izuzetno ranjivima. Brojni su primjeri zlouporaba ovih ugovora i često starije osobe, nažalost, preminu brzo nakon njihovog sklapanja, u slučajevima kada se davatelji uzdržavanja ne pridržavaju svojih obveza.

Stoga je nužno uvesti snažnije zaštitne mehanizme, poput registra potpisnika i ograničenja broja ugovora koji jedna osoba može potpisati, kao i zabraniti sklapanje svim pružateljima socijalnih usluga, članovima njihovih obitelji i osobama koje su kod njih zaposlene. Također je potrebno uvesti nadzor provedbe ugovora i nastaviti raditi na edukaciji i ciljanom savjetovanju starijih. Ove preporuke upućene su nadležnima u Izvješću pučke pravobraniteljice za 2015. godinu, no i dalje izostaju konkretni koraci države u snažnijoj zaštiti starijih osoba od ove vrste ekonomskog iskorištavanja.

Nedavno usvojenim izmjenama Zakona o porezu na promet nekretnina, od njegovog plaćanja oslobođeni su bliži srodnici, odnosno osobe koje su primatelju uzdržavanja u prvom nasljednom redu. Cilj je bio izjednačiti ovu skupinu poreznih obveznika s onima koji sklapaju drugu vrstu ugovora, o doživotnom uzdržavanju. Time je uklonjena prednost koju je pružalo potpisivanje ugovora o doživotnom uzdržavanju, koji je djelomično sigurniji za primatelje uzdržavanja. Naime, dok se u njegovom slučaju nekretnina prenosi u vlasništvo davatelja uzdržavanja tek po smrti druge strane, kod ugovora o dosmrtnom to se događa u samom trenutku potpisivanja.

Ovi argumenti dio su mišljenja pučke pravobraniteljice na izmjene zakona u sklopu porezne reforme, koje možete pronaći u privitku.