Više tisuća tona otpada protuzakonito je odloženo u bivšoj tvornici u Pazinu i ugrožava sigurnost i zdravlje stanovnika Pazina, odnosno njihovo pravo na zdrav život i zdrav okoliš.

Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter na ovaj problem i opasnost za građane upozorava od 2021. godine, kada je na vlastitu inicijativu pokrenula ispitni postupak, nakon što je za ovaj slučaj saznala iz medija.

Otpad je stigao iz Italije i protuzakonito je odložen u blizini naseljenih kuća i zgrada u prostoru koji nema uporabnu dozvolu za tu namjenu. U tom prostoru se ne provode ni propisane mjere zaštite od požara, nije provedena revizija procjene ugroženosti od požara i plana zaštite od požara, niti je uspostavljeno vatrogasno dežurstvo.

Sve to znači da je moguće i da situacija dodatno preraste u još veći problem za ljude i okoliš, poput požara koji je 4. listopada 2023. izbio u tvornici za preradu plastike „Drava International“ u Osijeku, što je potrebno spriječiti

Pravobraniteljica je u ispitnom postupku upozorila nadležne institucije da je građanima Pazina ugroženo pravo na zdrav život i zdrav okoliš. Obraćala se Državnom inspektoratu Republike Hrvatske, Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja i Ministarstvu unutarnjih poslova, a njezino postupanje uključuje i obilazak lokacije.

Nažalost, korisnik prostora koji je protuzakonito odložio otpad nije proveo obvezujuće mjere koje su mu izdale nadležne institucije, što je porazno za vladavinu prava. Na (ne)rješavanje problema utječe različito stajalište Državnog inspektorata i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja oko načina zbrinjavanja. Pri tom je Vlada Republike Hrvatske u Mišljenju na Izvješće pučke pravobraniteljice za 2022. godinu istaknula kako je zbrinjavanje nezakonite pošiljke otpada u nadležnosti Ministarstva, sukladno odredbama Uredbe (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada.

Ipak, Ministarstvo je pravobraniteljici u listopadu još jednom odgovorilo kako nije nadležno za rješavanje ovog problema zbog izmiješanosti otpada, već da je nadležan Državni inspektorat. Ističu kako je u inspekcijskom postupku potrebno narediti uklanjanje otpada i sanaciju onečišćenog okoliša putem ovlaštene osobe.

Ranije je Državni inspektorat istaknuo kako je riječ o nezakonitim pošiljkama otpada čije rješavanje je u nadležnosti Ministarstva.

Ovaj prijepor potrebno je čim prije usmjeriti u konstruktivno rješavanje problema, učinkovitom suradnjom Državnog inspektorata i Ministarstva, kako građanima ovog područja ne bi više  bili ugroženi sigurnost i zdravlje, odnosno ustavno pravno na zdrav život i zdrav okoliš, uključujući i zbog prijetnje od požara. Pravobraniteljica je na ovaj slučaj upozorila i javnost i Hrvatski sabor u Izvješću pučke pravobraniteljice za 2023. godinu, koje tek treba biti raspravljeno na plenarnoj sjednici.

Dodatno, ovaj slučaj je istaknula u javnoj raspravi o Obrascu naknadne procjene učinaka propisa za Zakon o gospodarenju otpadom, koja je trajala do 4. studenog 2023. godine. Upravo je njega navela kao jedan od slučajeva koji upućuju na istu ili povećanu razinu štetnih učinaka na okoliš, postojanje opasnosti za zdravlje ljudi zbog odlaganja otpada i povećanje negativnih učinaka nastanka otpada i gospodarenja otpadom.

Naime, prvi cilj ovog Zakona glasi: „sprečavanje ili što više smanjivanje štetnih učinaka na okoliš i sve opasnosti za zdravlje ljudi zbog odlaganja otpada, te smanjenje negativnih učinaka nastanka otpada i gospodarenja otpadom“.