Zapošljavanje posredstvom studentskih centara pravo je isključivo redovitih studenata, propisano je Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Unatoč tome, ono bi se uskoro moglo proširiti i na izvanredne studente, što je predviđeno u Nacrtu prijedloga Zakona o obavljanju studentskih poslova.

Izvanredni studenti su u pravilu osobe koje su već uključene u tržište rada u kojem ostvaruju i sva prava koja sa sobom nosi radno-pravni status. Omogućavanje njihova angažmana na studentskim poslovima, iako bi možda i moglo doprinijeti sprječavanju rada na crno i drugih zlouporaba studentskog statusa, otvara prostor za manipulacije koje mogu prouzročiti potrese na tržišta rada i smanjiti dostupnost studentskih poslova redovitim studentima. Navela je to pučka pravobraniteljica Lora Vidović u komentarima na Nacrt prijedloga Zakona.

On studentski rad omogućava i drugim osobama, koje su završile studij, a nemaju zasnovan radni odnos, što bi dodatno otežalo ulazak mladih na tržište rada. Naime, iako su završetkom studija spremne za sklapanje ugovora o radu, koji sa sobom nosi i mirovinsko i zdravstveno osiguranje, evidentirano radno iskustvo u struci, prava iz kolektivnog ugovora i plaću koja je odgovarajuća vrsti posla i stručnoj spremi, takva bi odredba mogla negativno utjecati na njihov položaj na tržištu rada. Stoga je prijelazni period, kada osoba koja je završila studij može biti angažirana za obavljanje studentskih poslova, potrebno ograničiti, primjerice do najdulje 3 mjeseca od završetka studija.

Hoće li ovi komentari biti prihvaćeni, znat će se kad Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavi izvješće o savjetovanju, što je bilo najavljeno za 9. veljače 2018.

Sve komentare na Nacrt prijedloga Zakona o obavljanju studentskih poslova možete vidjeti u privitku.

Mišljenje – Nacrt prijedloga Zakona o obavljanju studentskih poslova