Na temelju članka 43. stavka 2. točke c) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, i 61/17) uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, klasa: 100-01/18-01/105, urbroj: 513-05-01-18-2 od 4. srpnja 2018. godine pučka pravobraniteljica donosi  Plan prijma u državnu službu u uredu pučke pravobraniteljice za 2018. godinu.

Cijeli tekst dokumenta možete pročitati dolje u prilogu ili ovdje

Plan prijma u državnu službu u uredu pučke pravobraniteljice za 2018. godinu