Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu pučke pravobraniteljice za 2016. godinu