Na temelju članka 43. stavka 2. točke c) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15) uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, klasa: 112-02/17-01/14, urbroj: 513-05-01-17-2 od, 20. lipnja 2017 pučka pravobraniteljica donosi Plan prijma u državnu službu u uredu pučke pravobraniteljice za 2017. godinu.

Cijeli tekst dokumenta možete pročitati u prilogu ili ovdje