Postupajući po pritužbama Ivane i Miše Bebića, roditelja dječaka Gabrijela Bebića, te liječnice Ksenije Kaleb, pučka pravobraniteljica Lora Vidović uputila je upozorenje Ministarstvu zdravstva i pozvala ga da ju u roku od 60 dana izvijesti o rezultatima dodatnih zdravstveno-inspekcijskih nadzora pokrenutih povodom smrti dječaka, kao i o drugim postupcima koji jesu ili će biti pokrenuti protiv odgovornih, ali i o usklađivanju mreže zdravstvene zaštite sa stvarnim potrebama građana.

Ministarstvo zdravstva ranije je izvijestilo pučku pravobraniteljicu kako je proslijedilo Stručno mišljenje zdravstvene inspekcije Državnom odvjetništvu, koje će procjenjivati ima li elemenata za kazneni progon u slučaju smrti Gabrijela Bebića. No, kaznena odgovornost za medicinsko zbrinjavanje, ili njen izostanak, ne isključuju postojanje povrede radne dužnosti te disciplinske ili neke druge odgovornosti, a dosadašnji nadzori Ministarstva zdravstva, Hrvatske liječničke komore i Hrvatske komore medicinskih sestara, nisu dali jasne odgovore na brojna pitanja koja su i dalje otvorena u vezi stručnih i organizacijskih nedostataka i propusta, te odgovornosti za njih. Zbog toga se u javnosti dodatno gubi povjerenje u institucije i stječe dojam kako nadležna tijela nisu odlučna provesti nezavisni, cjeloviti i objektivni nadzor, nego upravo suprotno, prikrivaju nečiju odgovornost.

Primjerice, Stručno mišljenje Službe zdravstvene inspekcije Ministarstva zdravstva sadrži samo šture podatke, a iskazima liječnika i drugih zdravstvenih djelatnika koji su sudjelovali u liječenju dječaka poklonjeno je puno povjerenje bez dodatne provjere, analize i stručne ocjene. Pritom se izbjegava utvrditi tko je sve odgovoran za pogreške u liječenju, premda se jasno konstatira da težina kliničke slike dječaka, nije na vrijeme prepoznata.

Posebno zabrinjava što, unatoč traženim dodatnim pojašnjenjima, Ministarstvo zdravstva, Hrvatska liječnička komora i Hrvatska komora medicinskih sestara, nisu odgovorili na mnoga pitanja vezano uz propuste učinjene 10. prosinca, kada je otac, u više različitih ordinacija u Domu zdravlja Metković, tražio pomoć za teško bolesnog dječaka. Među ostalim, nisu odgovorili zašto dječaku sve do dolaska u KBC Split nije napravljena niti jedna laboratorijska pretraga, kako je moguće da liječnici odbiju pregledati bolesno dijete, zašto se dio odgovornosti za liječenje prebacuje na oca, zašto je medicinska sestra preuzela odgovornost za procjenu ozbiljnosti zdravstvenog stanja, zašto se liječnica tereti što mu nije dala antibiotik koji joj nije bio na raspolaganju, a nema niti očitovanja o događajima od 8.30 do 8.55 koji se ne navode u nalazu Komisije za stručni nadzor HLK, uz brojna druga pitanja.

Ustavno pravo na život ni pod kojim se uvjetima ne smije ograničiti, a obzirom da Ustav posebno štiti djecu te da svima jamči pravo na zdravstvenu zaštitu, Ministarstvo zdravstva i strukovne komore imaju obvezu i odgovornost dodatnu ispitati sve okolnosti koje su dovele do smrti dječaka Gabrijela Bebića i u okviru svojih nadležnosti, procesuirati osobe odgovorne za propuste u njegovom liječenju, budući da je, neovisno od eventualnog pokretanja kaznenog postupka, učinkovita istraga povrede ovih ustavnih prava, izuzetno značajna.

Cjelovite dopise Ministarstvu zdravstva, Hrvatskoj liječničkoj komori i Hrvatskoj komori medicinskih sestara možete preuzeti na poveznicama ispod teksta.

Upozorenje – MZ
Zahtjev za dopunu dostave podataka – HLK
Zahtjev za dostavu podataka – HKMS