U Nevšehiru, Turskoj, je 10. i 11. rujna, u sklopu projekta ‘Parlamentarna razmjena i dijalog,’ kojeg vezano za postupak pristupanja Republike Turske Europskoj uniji provodi Velika nacionalna skupština Turske, a sufinanciraju Republika Turska i Europska unija, održan Dijaloški forum o diskriminaciji, kao prilika za raspravu o europskim standardima na području suzbijanja diskriminacije te stupnju prisutnosti diskriminacije i do sada uloženim naporima za njeno suzbijanje u Republici Turskoj.

Sudionici Foruma bili su parlamentarni zastupnici Velike nacionalne skupštine Turske te kao njihovi gosti parlamentarni zastupnici država članica Europske unije i predstavnici pravobraniteljskih institucija odnosno neovisnih tijela za suzbijanje diskriminacije i promicanje jednakosti iz država članica EU. U radu Foruma su sudjelovali i predstavnici međunarodnih organizacija, stručnjaci za pitanja nediskriminacije te predstavnici medija i organizacija civilnog društva iz Turske. Iz Republike Hrvatske u radu Foruma su sudjelovale saborska zastupnica Nansi Tireli, Predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova, zastupnica Sonja König, potpredsjednica ovog Odbora te Tena Šimonović Einwalter, zamjenica pučke pravobraniteljice.
Tijekom prvog dana Foruma raspravljalo se o pojavama diskriminacije koje su prisutne u Turskoj, ali i diljem EU, s izraženim fokusom na diskriminaciju temeljem vjere, spola, etniciteta te invaliditeta. Potom su izloženi standardi prava EU vezano za suzbijanje diskriminacije, posebice stoga jer je u Turskoj trenutno u izradi nacrt zakona kojim će se zabranjivati diskriminacija u skladu sa zahtjevima europskog prava. Značajan dio rasprave odnosio se i na, prema nekim sudionicima, prethodno potrebne izmjene Ustava Republike Turske. Posebna pažnja je poklonjena ovlastima i načinu rada tijela za suzbijanje diskriminacije i promicanje jednakosti iz pojedinih država članica EU.
Tijekom drugog dana Foruma raspravljalo se o pojedinim ljudskim pravima uživanje kojih je ugroženo zbog diskriminacije te o predrasudama, stereotipima i kulturološkim razlikama kao mogućim uzrocima diskriminacije. Potom se raspravljalo o diskriminaciji u medijima kao specifičnom problemu. Zaključeno je da je u Turskoj, ali i diljem EU, potrebno ulagati dodatne napore u izradu zakonskih propisa kojima se diskriminacija zabranjuje, ali i u njihovu učinkovitu provedbu. Između ostaloga je istaknuta važnost edukacije ključnih dionika te osvješćivanje građana, ali i značaj koji u tom smislu imaju mediji. Pri tome je zadaća sudionika i sudionica Foruma, s obzirom na funkcije koje obnašaju, da svojim djelovanjem i mogućnošću utjecaja na donošenje zakona i kontrolu njihovog provođenja osvješćuju javnost o potrebi suzbijanja diskriminacije.

http://www.sabor.hr/Default.aspx?art=56211