Pučki pravobranitelj kao opunomoćenik Hrvatskog sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava Hrvatskom saboru podnosi godišnje izvješće (čl. 16. Zakona o pučkom pravobranitelju, NN 76/12) te dodatno, kao središnje tijelo nadležno za suzbijanje diskriminacije podnosi godišnje izvješće o pojavama diskriminacije (čl. 12. Zakona o suzbijanju diskriminacije, NN 85/08, 112/12).

U pripremi sva četiri do sada predana Godišnja izvješća o pojavama diskriminacije konzultirali smo aktere navedene u članku 15. Zakona o suzbijanju diskriminacije – relevantne organizacije civilnog društva, socijalne partnere, vjerske zajednice i Savjet za nacionalne manjine.

Materijale koje smo prikupili na taj način – zapažanja o pojavama diskriminacije u društvu, informacije o tome koliko im se često građani/ke obraćaju u vezi diskriminacije, na koji način organizacija postupa u takvim slučajevima te o tome na što se građani/ke žale (u kojim područjima života i na temelju kojih diskriminacijskih osnova (nacionalna pripadnost, dob, spol, invaliditet, vjera itd..) svake smo godine uključili u Izvješće o pojavama diskriminacije. Informacije koje su nam organizacije do sada dostavile smatramo izuzetno bitnima jer nam pomažu u stvaranju konkretnog uvida u probleme, a ovo je ujedno i prilika da Hrvatski sabor dobije uvid u opažanja i stajališta sindikata i nevladinih organizacija, budući da u Izvješću navodimo izvore podataka.

Trenutno pripremamo Godišnje izvješće za 2013., a ono će po prvi puta objediniti sve mandate pučkog pravobranitelja (zaštitu i promicanje ljudskih prava, suzbijanje diskriminacije te poslove Nacionalnog preventivnog mehanizma).

Kako ovo Izvješće bilo sveobuhvatno i utemeljeno na kvalitetnim izvorima podataka pozivamo vas da se uključite u njegovu pripremu na način da nas obavijestite o zapažanjima u vezi pojava diskriminacije u društvu u 2013. godini, s kojima ste se susreli u svom radu. Ovisno o tome što se nalazi u području vašeg rada, pozivamo vas da nas obavijestite o:
1. Općenitim pojavama diskriminacije iz područja vašeg rada
2. Problemima s kojima se susreću grupe građana/ki koje obuhvaćate svojim djelovanjem, u vezi diskriminacije
3. Problemima u pojedinim područjima života u kojima ste aktivni (rad, socijalna skrb, zdravstvo, zaštita prava starijih osoba, itd…)
4. Načinima na koje ste postupali u slučajevima kada su se građani/ke obraćali u vezi diskriminacije
5. Ukoliko ste ih pokretali, o sudskim postupcima u vezi diskriminacije, te presudama u tim slučajevima
6. Ukoliko ste ih provodili, o istraživanjima u vezi pojavnosti diskriminacije te stručnim skupovima na ovu temu ako ste ih organizirali.

Također vas molimo da nam dostavite i sve ostale informacije o pojavama diskriminacije za koje smatrate da bi trebale biti dio ovog Izvješća, a koje nisu gore spomenute.

Naposljetku, molimo da nam ove informacije dostavite do 24. siječnja 2014. godine budući da je rok za predaju Godišnjeg izvješća Hrvatskom saboru kraj ožujka 2014.