Ministarstvo pravosuđa objavilo je na svojim mrežnim stranicama tekst Konačnog prijedloga ZID Zakona o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja čime je otvorena javna rasprava. Tekst Konačnog prijedloga dostupan je ovdje

Cilj predloženih izmjena jest povećanje učinkovitosti obavljanja poslova NPM-a putem: omogućavanja većeg broja obilazaka mjesta gdje se nalaze ili bi se mogle nalaziti osobe lišene slobode; aktivnijeg sudjelovanja udruga registriranih za obavljanje djelatnosti iz područja zaštite ljudskih prava; aktivnije uključivanje većeg broja neovisnih stručnjaka te uključivanja posebnih pravobraniteljica u obavljanje poslova NPM-a. Ujedno je važno napomenuti da su rješenja predviđena Konačnim prijedlogom ZID Zakona o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja prihvaćena u brojnim poredbenim zakonodavstvima u kojima su poslovi NPM-a u nadležnosti ombudsmana te je stoga  opravdano očekivati da će doprinijeti jačanju zaštite osoba lišenih slobode.