Osiguravanje maksimalnog doprinosa koje tijela za jednakost mogu dati u borbi protiv diskriminacije, često je onemogućeno, zbog nedostatka jasnih standarda i prepreka neovisnosti njihovog rada, složili su se sudionici konferencije koju je Europska mreža tijela za jednakost (EQUINET) organizirala 16. lipnja 2016. u Bruxellesu.

Upravo je dosadašnji rad Europskog odbora protiv rasne diskriminacije i netolerancije pri Vijeću Europe (ECRI) na ovim standardima bio tema izlaganja zamjenice pučke pravobraniteljice Tene Šimonović Einwalter, ujedno i članice ECRI-ja te koordinatorice Radne skupine za formiranje EU politika pri EQUINET-u.

Prvenstveno je, naglasila je, riječ o općim preporukama ECRI-ja, važnom doprinosu postavljanja okvira rada tijela za jednakost diljem Europe. Tako je 1997. vladama članica Vijeća Europe istaknuta potreba da, ukoliko već nisu, osnuju specijalizirana tijela za suzbijanje rasizma, ksenofobije, antisemitizma i netolerancije na nacionalnoj razini. Pet godina kasnije, podsjetila je Šimonović Einwalter, ECRI je dao smjernice za zakonodavni okvir rada tijela za jednakost, uz preporuku da on treba uključivati višestruke uloge tih tijela, poput podrške žrtvama, mogućnosti pokretanja sudskih postupaka i sudjelovanja u njima te savjetovanja tijela zakonodavne i izvršne vlasti.

Dodatno, objasnila je Šimonović Einwalter, informacije poput stupnja neovisnosti tijela za jednakost, osnove diskriminacije koje su u njihovoj nadležnosti ili njihove istražne ovlasti samo su dio fokusa ECRI-ja tijekom obilazaka zemalja i pripreme preporuka vladama zbog unaprjeđenja borbe protiv diskriminacije. Istaknula je i kako dosadašnje iskustvo u nacionalnom kontekstu pokazuje izuzetnu važnost očuvanja neovisnosti rada tijela za jednakost te njihovu učinkovitost, kroz zakonske standarde i procedure koje ih jamče.

Jačanje tijela za jednakost posebno je nužno uslijed izazova s kojima se u današnje vrijeme oni susreću diljem Europe, zbog čega će ECRI u narednom razdoblju dopuniti opću preporuku iz 1997. S tim ciljem, ECRI je osnovao radnu skupinu od šest članova, u koju je izabrana i zamjenica pučke pravobraniteljice Tena Šimonović Einwalter.