Kriza uzrokovana pandemijom bolesti COVID-19 dodatno je naglasila postojeće razlike u društvu, a neka od ljudskih prava koja smo do nedavno smatrali neupitnima, našla su se pred brojnim izazovima. No, usprkos njima, tijela za jednakost svojim djelovanjem moraju pokazati kako je njihov angažman sada važniji nego ikada, jer su najranjivije skupine upravo one koje su i najviše pogođene krizom – istaknula je Tena Šimonović Einwalter zamjenica pučke pravobraniteljice i predsjedavajuća Europske mreže tijela za jednakost (Equinet) otvarajući godišnji sastanak Opće skupštine Equineta, 16. listopada 2020., prvi ikada održan virtualno.

Utjecaj pandemije na ugrožene skupine

„Bez obzira na prepreke, brojna tijela članovi, kao i tajništvo Equineta, nastavili su s aktivnim i kvalitetnim radom. Od samog početka, ukazujemo na utjecaj pandemije, kao i svih mjera koje su se provodile ili se još uvijek provode, na različite skupine poput starijih osoba, kroničnih bolesnika, osoba s invaliditetom, zdravstvenih radnika, samohranih roditelja, osoba slabijeg imovinskog statusa, Roma koji žive u romskim naseljima, migranata i svih ostalih. Zatim, kako je pandemija, primjerice, utjecale na žene – koje nerazmjerno u odnosu na muškarce brinu za djecu i starije i bolesne članove obitelji, ili, pak, žene žrtve nasilja koje su se u uvjetima zatvaranja našle u osobito teškoj poziciji“, dodaje Šimonović Einwalter.

Primjeri zaštite načela jednakosti

Posebno je ponosna i da je Equinet vrlo rano krenuo ukazivati i na važnost razmatranja ne samo trenutačnih, već i dugoročnih posljedica pandemije i uvedenih mjera te je usvojio Preporuke, koje bi trebale biti temelj politike ublažavanja posljedica koronakrize, a koju treba iskoristiti kao priliku za izgradnju poštenijeg, ravnopravnijeg i fleksibilnijeg društva. Isto tako, kako bi se sveobuhvatno prikazao utjecaj pandemije na ugrožene skupine u različitim europskim državama, Equinet je uspostavio i opsežnu bazu podataka unutar koje članovi mreže objavljuju  primjere djelovanja i dobre prakse o načinima promicanja i zaštite načela jednakosti i nediskriminacije u svojim zemljama, a što je korisno radi međusobne razmjene, ali i pružanja europskog uvida u situaciju na terenu u različitim zemljama

Plan rada za 2021.

Prema usvojenom godišnjem Planu rada za 2021. poseban fokus organizacije bit će na primjeni europskih standarda za tijela za jednakost, jačanju ravnopravnosti, borbi protiv institucionalnog rasizma, korištenju podataka o jednakosti u slučajevima diskriminacije, pristupu zdravlju te položaju i statusu radnika. O ovim temama u nastavku su govorili i Irena Moozova, direktorica za ravnopravnost Glavne uprave za pravosuđe i potrošače Europske komisije, kao i nacionalni ombudsmani Adam Bodnar iz Poljske, Claire Hédon iz Francuske i Andreas Pottakis iz Grčke. Između ostalog, raspravljalo se i o izazovima s kojima se u svojima zemljama susreću tijela za jednakost, kao i aktualnim planovima za djelovanje u trenutnim izvanrednim okolnostima.

O Equinetu

Equinet okuplja 49 institucija i organizacija za suzbijanje diskriminacije prema različitim osnovama iz 36 europskih država. U središtu njegovog djelovanja je promicanje jednakosti – pružanjem podrške radu nacionalnih tijela za jednakost (kao javnih organizacija koje pomažu žrtvama diskriminacije, prate i izvještavaju o njezinim pojavama te doprinose jačanju svijesti o pravima i društvenom vrednovanju načela jednakosti) te sudjelovanjem u formuliranju odgovora na pitanja vezana za jednakost na Europskoj razini