Tijekom epidemije koronavirusa, ali i nakon razornog potresa koji je pogodio Zagreb, u znatnoj je mjeri otežan redoviti rad mnogih državnih i javnih tijela, uključujući i pravosudnih. Kako je upravo učinkovito pravosuđe jedan od temeljnih mehanizama osiguravanja vladavine prava, a time i poštivanja svih zajamčenih ljudskih prava i sloboda, iznimno je važno osigurati njegovo što bolje funkcioniranje u novonastalim okolnostima.

Zbog ograničenog rada obavljaju se samo hitni sudski poslovi, ročišta i sjednice drugostupanjskih odjela što može povećati broj predmeta u kojima će doći do zastare kaznenog progona i izvršenja kazni. Potrebno je osmisliti i rješenje problema stranaka koje neće moći pravodobno koristiti suspenzivne pravne lijekove, poput žalbe na presude, rješenja i slično, ili će zbog nemogućnosti slobodnog kretanja i drugih objektivnih razloga propustiti i prekluzivne rokove, za privatne tužbe, preuzimanje kaznenog progone od strane oštećenika i druge. Iako će stranke u opravdanim slučajevima moći koristiti institut povrata u prijašnje stanje, neizvjesno je što će se sve smatrati opravdanim razlogom za propuštanje roka. Uz to, ovaj institut podrazumijeva dodatne troškove zbog čega će nekima možda biti nepristupačan, dok bi njegovo korištenje u većem broju postupaka zasigurno dodatno opteretilo rad sudova.

Pozitivna je preporuka Ministarstva pravosuđa o odgodi ovršnih postupaka, koja se odnosi i na deložacije, no radi pravne sigurnosti ovoj mjeri pomoći građanima treba dati zakonsko utemeljenje. Dobrodošla je i dopuna Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima kojom je propisan njezin zastoj za vrijeme posebnih okolnosti, no potrebno je na isti način obuhvatiti i građane koje očekuje ovrha i na drugim predmetima, poput plaće ili mirovine. Sve to trebalo bi biti ostvareno Zakonom o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, kojeg je usvojio Hrvatski sabor.

Važno je tijekom trajanja epidemije osigurati i funkcioniranje besplatne pravne pomoći, posebno pravovremeno zaprimanje i rješavanje zahtjeva za sekundarnu besplatnu pravnu pomoć i žalbi. Ona je jedan je od preduvjeta ostvarivanja prava na jednakost pristupa pravosuđu, pravično suđenje i djelotvoran pravni lijek za mnoge građane, što je i u kriznim vremenima iznimno važno.