U Prirodoslovnoj i grafičkoj školi u Rijeci 9. svibnja 2023. održan je okrugli stol naziva „Reci NE neofašizmu!“ na kojem su sudjelovale zamjenica pučke pravobraniteljice Dijana Kesonja i savjetnica pučke pravobraniteljice Ivana Čop, uz gradonačelnika Grada Rijeke Marka Filipovića, predsjednik Udruge antifašističkih boraca i antifašista Rijeke Vojka Obersnela, predstavnicu Primorsko-goranske županije Tatjanu Šubat te učenike i profesore škole.

Rasprava je održana u sklopu istoimenog multidisciplinarnog projekte u kojem su učenici imali priliku povezati znanje iz sociologije, psihologije i povijesti, a temu neofašizma učenici su sami prepoznali kao problem u društvu, kako na lokalnoj tako i na globalnoj razini.

Problem neofašizma prisutan je u mnogim suvremenim društvima pa tako, nažalost, i u našem. Velik značaj u njegovom učinkovitom suzbijanju ima obrazovanje, kako o samom razdoblju Drugog svjetskog rata i stradavanju svih nevinih žrtava, ali i o ljudskim pravima, jednakosti i solidarnosti kako bi se današnje generacije, prije svega mlade, upoznalo s opasnostima stereotipa, predrasuda, govora mržnje i lažnih vijesti kojima smo, nažalost, gotovo svakodnevno izloženi.

Stoga je i zamjenica Kesonja ukazala na važnost edukacije mladih o povijesnim činjenicama vezanim uz totalitarne režime i njihov negativan učinak na ljudska prava te da bi ovaj projekt mogao poslužiti kao primjer dobre prakse. Istaknula je i da je edukacija mladih općenito o ljudskim pravima iznimno bitna, međutim, često je prisutno nepoznavanje ne samo opusa ljudskih prava već i nezakonitog postupanja kojim se ova prava krše.

Zamjenica je skrenula pozornost i na istraživanje naše institucije o govoru mržnje mladih na internetu te poražavajuće podatke o učestalosti govora mržnje među mladima u virtualnom svijetu, ali i nevoljkost prijavljivanja takvih događaja nadležnim tijelima. Ujedno je naglasila i važnost prava na slobodu izražavanja te da ono uključuje i propitivanje aktualnih, i onih manje aktualnih, tema, iskazivanje suprotstavljenih mišljenja, pa i iznošenje mišljenja koje pojedinci ili dio društva može smatrati neprihvatljivim, jer se i na taj način skreće pozornost na društveno bitne teme. Međutim, pritom je bitno voditi računa da izražavanje ideja i stavova ne pređe u govor mržnje.

Inače, ova tema povezana je i s područjem slobode izražavanja i govora mržnje, važnim i u radu naše institucije, počevši od govora javnih osoba i govora prema njima, kao i pojava različitih oblika neprihvatljivog govora, osobito na Internetu, prije svega društvenim mrežama te u komentarima ispod članaka na elektroničkim publikacijama, ali i u drugim područjima života.

Više o tome možete saznati u Izvješću pučke pravobraniteljice za 2022.