U organizaciji HAZU, odnosno Znanstvenog vijeća Hrvatske akademije za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, a povodom obilježavanja 250 godina šumarstva u Republici Hrvatskoj i Europi, 16. travnja. 2015. održan je Okrugli stol na  temu „Pravna zaštita šuma“, na kojem su kao predavači sudjelovali akademici Slavko Matić i Igor Anić, profesori Pravnog fakulteta u Zagrebu, Tatjana Josipović i Dragan Medvedović, te docenti Lana Ofak i Frane Staničić.

Radi se o drugom okruglom stolu koje HAZU organizira u okviru područja zaštite okoliša (prvi je održan na opću temu zaštite okoliša u listopadu 2014. godine). Zaštita okoliša jedna je od Ustavnih vrednota, koja treba biti permanentno i učinkovito ostvarena, jer okoliš treba čuvati kao naslijeđeno i posuđeno dobro.

Naglašeno je da su prve hrvatske šumarije osnovane 1765. u mjestu Krasno, Oštarijama i na Petrovoj gori, kad su stvoreni prvi opisi i mape velebitskih i kapelskih šuma. Prva zakonska uredba o šumama objavljena je 1769. godine. Sveučilišna šumarska nastava počela je prije 117 godina otvaranjem Šumarske akademije, danas Šumarskog fakulteta, kao 4. sastavnice u povijesti Sveučilišta u Zagrebu (1898).

Uz ostale značajke hrvatskih šuma i šumarstva kao važan pravni institut u okviru šumarske djelatnosti, istaknuto je načelo potrajnosti ili načelo održivog gospodarenja šumama koje je definirano davne 1713. te i danas u šumarskoj znanosti u cijelosti egzistira, ali u evaluiranom obliku višenamjenske potrajnosti.

Šume i šumarstvo u RH predstavlja važan segment razvoja  gospodarstva, ali im se još uvijek ne pridaje značaj koji zapravo imaju s obzirom na opće korisne funkcije.

Iz pozicije zaštite okoliša, šume su njegov sastavni dio. Česte promjene zakona i teško utvrdiv kontinuitet zaštite šuma onemogućuju slaganje pravilnog mozaika njihovog pravnog uređenja. Proširuju se osnove za njihovo izdvajanje pa tako imamo i šume posebne namjene koje mogu poslužiti za gradnju igrališta za golf i kampove, dok s druge strane izostaje učinkovito i nadzirano pošumljavanje. Stoga je nužno primjenjivati načelo razmjernosti pri odlučivanju i upravljanju šumskim bogatstvom. Pravi okvir šuma i šumarstva u Republici Hrvatskoj propisan je Zakonom o šumama.

Cjelokupna rasprava je snimljena i nakon autorizacije zajedno sa svim uvodnim izlaganjima bit će objavljena u 28. knjizi nakladničkog niza Znanstvenog vijeća Modernizacije prava.