Okrugli stol na temu zaštite okoliša u organizaciji HAZU-a na kojemu je prisustvovala savjetnica pučke pravobraniteljice, tek je prvi o ovoj važnoj temi kojoj je zaštita ljudskih prava temelj, ustvrdio je predsjednik Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, akademik Jakša Barbić. Zaštita okoliša Ustavna je vrednota te mora biti permanentno i učinkovito ostvarena i očuvana kao naslijeđeno i posuđeno dobro, dok profit i dobit nikada ne mogu biti razlog za umanjenje razine zaštite okoliša.

Prof. dr. sc. Dragan Medvedović istaknuo je da su statuti hrvatskih gradova iz 14.stoljeća, te kasniji vlastodršci u 19. stoljeću, zaštiti okoliša posvećivali veliku pažnju i brigu, propisujući visoke kazne i jak nadzor. Docentica Lana Ofak s katedre za Upravno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu govorila je o izravnom učinku, važnosti ispunjenja svrhe te načelu usklađenog tumačenja europske pravne stečevine dok je docent Frane Staničić, s iste katedre, ukazao na često nepovoljan učinak zakonodavnih rješavanja investicijskih problema u Hrvatskoj na upravno područje zaštite okoliša te nedopustivo kratke periode savjetovanja za zainteresiranom javnošću prilikom izrade propisa u ovom području.

O zaštiti okoliša iz perspektive ljudskih prava govorila je predsjednica Ustavnog suda, prof. dr. sc. Jasna Omejec, istaknuvši uvodno kako je o ovoj temi potrebno govoriti više nego ikad. Bazirajući se na praksi Europskog suda za ljudska prava, koja od 70-ih godina prošlog stoljeća donosi evolutivnu ili dinamičnu interpretaciju Europske konvencije, iznijela je presude  i članke konvencije koji se kroz pojedinačne pritužbe, odnosno pojedinačna prava dotiču prava okoliša. Antropocentrični stav, koji još uvijek prevladava na razini EU potrebno je zamijeniti ekocentričnim stavom kako bi se otišlo korak dalje, a to je zaštita eko sustava. Konačno, prof. dr. sc. Jasna Omejec istaknula je članak 69. Ustava RH u kojemu između ostaloga stoji kako država osigurava uvjete za zdrav okoliš, te ga vidi kao podlogu za izgradnju pozitivnih mjera države u zaštiti okoliša.