Okrugli stol pod nazivom: Osnaživanje položaja svjedoka i oštećenika ka učinkovitijem procesuiranju ratnih zločina u organizaciji Documente, Centra za mir Osijek i Građanskog odbora za ljudska održan je 16. travnja u hotelu International, povodom izdavanja Godišnjeg izvještaja o suđenjima za ratne zločine za 2013. godinu nevladinih organizacija, organizatorica skupa.

Pučka pravobraniteljica govorila je u dijelu koji se odnosio na reparacije civilnih žrtava rata u RH, iznijevši iskustvo rada Ureda ponajprije na pritužbama građana u području obnove i stambenog zbrinjavanja te prava članova obitelji branitelja tijekom 2013. i 2014. godine. Uz poziv za detaljnijim čitanjem Izvješća pučke pravobraniteljice za 2013. godinu i preporuka koje je uputila državnim tijelima, pravobraniteljica je istaknula kompleksnost, promjenjivost i otežanu provedivost propisa u tim područjima, koji građanima nikako ne olakšavaju pristup pravima te je istaknula očiglednu povezanost velikog broja civilnih žrtava rata i diskriminacije temeljem etniciteta, odnosno nacionalne pripadnosti.

Načelo neovisnosti sudaca i suđenja, važnost pravednosti i korištenja pravničkog znanja u korist pravednosti i ispravljanja nepravde, stvaranje i zaštita temeljnih prava žrtava, svjedoka i oštećenika, jednaki pijetet i postupanje prema svim žrtvama više puta su istaknuti kao temeljni principi i ciljevi kojima treba težiti. Uz činjenicu da još uvijek ne postoji popis svih civilnih žrtava rata, niti zakonsko obeštećenje za sve civilne žrtve rata, a istovremeno prepoznavši napretke ostvarene u procesuiranju suđenja za ratne zločine i uspostavi sustava podrške žrtvama, svjedocima i oštećenicima u kojima sudjeluje i veliki broj volontera, sudionici skupa složili su se da je daljnje unapređenje statusa ovih osoba nužno i treba imati prioritet. To je istovremeno i obveza iz Direktive EU o minimalnim standardima za žrtve koja će se u potpunosti morati primjenjivati do kraja 2015. godine.

Posebno istaknute teme bile su daljnji razvoj podrške svjedocima – cjeloživotna podrška svjedocima i oštećenicima, novo kazneno procesno i materijalno zakonodavstvo kroz prizmu ratnih zločina, zakonska i sudska politika kažnjavanja ratnih zločina i njeno značenje za žrtve, s posebnim osvrtom na žrtve seksualnog zlostavljanja te reparacije civilnih žrtava rata u RH – istraživanje njihovih potreba i trenutno stanje.

Događaj je okupio velik broj govornika: Ivo Josipović, Predsjednik RH, Vesna Teršelič, voditeljica Documente, Branko Hrvatin, Predsjednik Vrhovnog suda RH, Sandra Artuković Kunšt, Zamjenica ministra Ministarstva pravosuđa RH, Mladen Stojanović, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Zoran Pusić, Građanski odbor za ljudska prava, Robert Adrić, Ured za podršku žrtvama i svjedocima Županijski sud u Osijeku, Ranko Marijan, Vrhovni sud RH, Jasmina Dolmagić, zamjenica Glavnog državnog odvjetnika RH, Marko Sjekavica, Građanski odbor za ljudska prava, Maja Munivrana Vajda, Pravni fakultet Zagreb, i Emina Bužinkić, Documenta.