Zamjenica pučke pravobraniteljice Tatjana Vlašić o ovoj temi govorila je na okruglom stolu koji je organizirala udruga Projekt građanskih prava Sisak

Udruga PGP Sisak, antidiskriminacijska kontakt točka naše institucije, organizirala je 30. ožujka 2022. godine online  okrugli stol na temu pružanja besplatne pravne pomoći u Hrvatskoj.

Cilj je bio okupiti sudionike iz redova udruga, regionalne i lokalne samouprave, akademske zajednice ti državne uprave i dati pregled izazova i problema u pružanju ove usluge, s posebnim fokusom na korisnike iz redova osoba bez državljanstva ili u riziku od njegova gubitka.

Besplatna pravna pomoć važan je instrument ostvarenja pristupa pravosuđu, jednome od temeljnih ustavnih i ljudskih prava, a posebno je važan za najranjivije pojedince i skupine u društvu. Otežan pristup besplatnoj pravnoj pomoći u Hrvatskoj problem je na koji niz godina upozoravamo i dajemo preporuke, a rezultat je nedostatnog i projektnog financiranja, što pružateljima otežava rad, a korisnicima pristup usluzi.

O poteškoćama s kojima se građani susreću u pristupu i korištenju usluge besplatne pravne pomoći govorila zamjenica pučke pravobraniteljice Tatjana Vlašić. Uz već spomenute probleme, na koje redovito upozoravamo i dajemo preporuke u svojim godišnjim izvješćima, a na koje je u svome nedavnome izvješću za Republiku Hrvatsku upozorio i Savjetodavni odbor za Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Europe, istaknula je i nedostatnu informiranost građana o uslugama koje pružaju javnopravna tijela, kao i kompleksnost i česte izmjene relevantnih propisa.

Zato zagovaramo jačanje aktivnosti usmjerenih na podizanje javne svijesti i informiranosti građana o načinu ostvarivanja usluge besplatne pravne pomoći. Velik dio pritužbi koje je naša institucija zaprimila tijekom 2021. godine odnosio se na dugotrajnost postupaka za rješavanje po žalbama na rješenja za odobravanje besplatne pravne pomoći, čime se dovodi u pitanje sama svrha ove usluge, kao i njena dostupnost najranjivijim pojedincima i skupinama, dok se otočna područja i manje zajednice kontinuirano suočavaju s manjkom odvjetnika raspoloživih za pružanje sekundarne pravne pomoći.

U suradnji s članovima Koordinacije za pomoć Sisačko-moslavačkoj županiji 2021. godine proveli smo anketu o potrebama ranjivih skupinama, u kojoj je više od polovine ispitanika izjavilo kako nisu dovoljno upoznati sa svojim pravima vezanima uz obnovu, a dostupnost besplatne pravne pomoći pomogla bi im u dodatnome informiranju. Na sve ove poteškoće osvrćemo se i u našem najnovijem godišnjem izvješću te dajemo preporuke nadležnim tijelima za unapređenje postojeće situacije i jačanje dostupnosti usluge građanima.

Na događaju su govorili i Pal Nesse, predstavnik Norvegian Refugee Councila, i profesor Alan Uzelac, voditelj Pravne klinike Pravnoga fakulteta u Zagrebu, koji su izložili pregled razvoja sustava besplatne pravne pomoći u Hrvatskoj. Uz glavne poteškoće s kojima se pružatelji ove usluge susreću, prof. Uzelac istaknuo je kako će nove okolnosti, poput potresa koji su 2020. godine pogodili pojedine dijelove Hrvatske, ratna zbivanja u Ukrajini i rezultirajući veliki broj izbjeglica, kao i sve lošija ekonomska situacija, dovesti do povećane potrebe za besplatnom pravnom pomoći. O pravnome okviru, mehanizmima financiranja usluge i njihovim ograničenjima detaljnije je govorila predstavnica Ministarstva pravosuđa i uprave, gđa Jasminka Bertović.

Dragana Knezić, predstavnica Rehabilitacijskoga centra za stres i traumu predstavila je potom rezultate i zaključke prvoga nacionalnoga istraživanja o dostupnosti socijalnih usluga, naglasivši kako dijelom ovih usluga valja promatrati i besplatnu pravnu pomoć. Stav je to koji je i naša institucija zagovarala sudjelujući u javnoj raspravi o Nacionalnom planu razvoja socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2021.-2024. godine. Prema rezultatima ovoga istraživanja, provedenoga na uzorku od 395 jedinica lokalne samouprave iz svih hrvatskih županija, premda je usluga besplatne pravne pomoći dostupna u njih 60%, potrebe nadilaze kapacitete, što je osobito izraženo kada se radi o dostupnosti usluge starijim osobama.

Ivana Canjuga, pravnica udruge “Bez granica”, predstavila je sustav osiguravanja besplatne pravne pomoći strancima i azilantima te poteškoćama koje se u pružanju usluge ovim skupinama korisnika u praksi pojavljuju, poput činjenice da ih veliki broj njih nije upoznat  sa svojim pravom na besplatnu pravnu pomoć u zastupanju pred Upravnim sudom. Lea Oršuš ukazala je na izazove s kojima se susreću pripadnici romske nacionalne manjine koji nemaju regulirano državljanstvo i/ili prebivalište.

S obzirom na važnost pristupa besplatnoj pravnoj pomoći u ostvarivanju prava na pristup pravosuđu, a time i cijelom nizu drugih prava, ključna je njena dostupnost, informiranost javnosti, kao i kontinuiran rad na njenom što kvalitetnijem normativnom uređenju i financiranju kroz učinkovitu suradnju svih dionika uključenih u njeno reguliranje i pružanje.