Gruzijski ombudsman ugostio je od 30. svibnja  do 3. lipnja 2016. treću Akademiju nezavisnih institucija za ljudska prava. Događaj je organiziran u suradnji s Europskom mrežom institucija za ljudska (ENNHRI), Uredom OESS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) i gruzijskim Institutom za javne poslove (GIPA).  Dvadeset i četiri sudionika, uključujući i pučku pravobraniteljicu te njezine suradnike, raspravljali su o principima koji se odnose na status nezavisnih institucija za ljudska prava (NHRI) sukladno Pariškim načelima, o praćenju ljudskih prava, suradnji s civilnim društvom, prevenciji mučenja i zaštiti ljudskih prava u suzbijanju terorizama.

Lora Vidović, pučka pravobraniteljica Republike Hrvatske i predsjedateljica ENNHRI-jem, naglasila je kako je “NHHRI akademija važno događanje usmjereno na izgradnju kapaciteta, koje pokriva dobro odabrane i aktualne teme. Sigurna sam kako će sudionici ovo iskustvo iskoristiti za daljnje jačanje svoga, na znanju utemeljenoga, autoriteta i neovisnosti institucija za zaštitu ljudskih prava.”

Posebnu ulogu koju Akademija ima u jačanju kapaciteta NHRI-a istaknula je i Debbie Kohner, tajnica ENNHRI-a, rekavši kako se Akademija razlikuje od postojećih škola ljudskih prava i kratkoročnih tečajeva jer je primarno fokusirana na jedinstvenu ulogu NHRI-ja. Također, istaknula je kako Akademija otvara priliku za razmjenu iskustava rada u različitim nacionalnim kontekstima.

Da je Akademija jedna od najvažnijih inicijativa Ureda za demokratske institucije i ljudska prava OESS-a i njegovih partnera i važan doprinos radu nacionalnih institucija za ljudska prava u trenutnome kontekstu, smatra Katarzyna Jarosiewicz-Wargan, pročelnica Odjela za ljudska prava ODIHR-a. Ističe i da je, u vremenima koja karakterizira sve veća sekuritizacija javnoga prostora i diskursa, u kojima jača nepovjerenje u javne institucije, potrebno udvostručiti napore radi jačanja i pružanja podrške djelovanju neovisnih institucija za ljudska prava u zaštiti i promicanju ljudskih prava..

Akademiju su inicirali ODIHR i ENNHRI 2013. godine i od tada pruža mogućnost za kontinuirani profesionalni razvoj zaposlenika NHRI institucija te potiče njihov profesionalni razvoj.