Opća skupština Europske mreže nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI) održana je 4. ožujka u Ženevi pod predsjedanjem Lore Vidović, pučke pravobraniteljice, koja je tom prilikom predala predsjedavajući mandat Emily Logan iz Irske komisije za ljudska prava i ravnopravnost.

Na skupštini na kojoj je sudjelovala i Povjerenica za ljudska prava Vijeća Europe Dunja Mijatović raspravljalo se o trenutnim trendovima u područjima ekonomskih i socijalnih prava, demokracije i vladavine prava te azila i migracija. Povjerenica Dunja Mijatović posebno je naglasila spremnost svojeg ureda da podrži nacionalne institucije za ljudska prava u Europi te da surađuje s njima.

Novi upravljački odbor ENNHRI-ja, sastavljen od predstavnika šest NHRI-ja sa statusom ‘A’, odabran je na posljednjoj skupštini u Ateni i u njemu su predsjedavajuća Emily Logan, i Lora Vidović, te predstavnici NHRI-ja Albanije (Erinda Ballanca), Grčke (Maria Gavouneli), Norveške (Petter Wille) te Poljske (Miroslaw Wroblewski). Glavna tajnica ENNHRI-a Debbie Kohner odala je priznanje svim bivšim članovima upravljačkog odbora, za doprinos i vodstvo njezine institucije kao predsjedavajuće ENNHRI-a.

Pučka pravobraniteljica u Ženevi je sudjelovala i na godišnjem zasjedanju Globalnoga saveza nacionalnih institucija za ljudska prava (GANHRI) na kojem je posebno predstavila aktivnosti ENNHRI-ja na zaštiti i promociji pravobranitelja i otvaranju demokratskog prostora. U fokusu konferencije bila je provedba GANHRI-jeve deklaracije posvećene širenju građanskog prostora i zaštiti branitelja ljudskih prava, a izabrano je i novo vodstvo za razdoblje od 2019. do 2021. godine. Tijekom idućeg trogodišnjeg razdoblja GANHRI-jem će predsjedati kolumbijski ombudsman dr. Carlos Alfonso Negret Mosquera, a u radu njegovog Biroa i dalje će kao predstavnica ENNHRI-ja, sudjelovati pučka pravobraniteljica.